MAZA 4% SL

Koncentrat za otopinu (SL) - 40 g/l imazamoks

 

Primjena: MAZA 4% SL je sistemični herbicid namjenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta.

Primjenjuje se u količini 1,25 l/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kulture (BBCH 12-18). Ne primjenjivati na drugim sortama ili hibridima suncokreta. Primjena se vrši jednokratno.

Preporučeni utrošak vode iznosi 150-400 l/ha. Korovi se potpunije suzbijaju kada su u ranijim razvojnim fazama.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ima dobro djelovanje na slijedeće važnije vrste korova: pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), poljske gorušica (Sinapis arvensis), štirevi (Amaranthus retroflexus, A. blitoides), crna pomoćnica (Solanum nigrum), poljski slak (Convolvulus arvensis), muhari (Setaria viridis, S. glauca, S. verticiliata), divlji sirak iz sjemena i iz rizoma (Sorghum halepense), kužnjak (Datura stramonium), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus).

Plodored: U slučaju propadanja usjeva, uz duboko preoravanje mogu se sijati samo suncokret i soja.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u IMI tolerantnim hibridima suncokreta.

Ograničenja: Sredstvo MAZA 4% SL smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena dozvoljena samo u

IMI-tolerantnim hibridima suncokreta. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Pakiranje: 1 l

Napomena: Preparat na bazi djelatne tvari ima zamoks 40g/l

koristi se jos u soji, lucerni, grahu i grašku. postupak u doregistraciji za ove kulture je u tijeku.

Crna pomoćnica          Štir obični                    Ambrozija                   Muhari                          Poljski slak                  Divlji sirak

Kontakt:

Lokacija uprave i ureda

SJEDIŠTE:
Savska 108
10 310  Ivanić Grad, Hrvatska
Tel.  +385 1 2821 717
Fax. +385 1 2888 263
e-mail:
info@stockton.hr

Osnovni podaci:

Tvrtka:  Stockton d.o.o. Savska 108, 10310 Ivanić Grad

M.B.: 01885324
OIB: 75909541475

IBAN: HR0423600001101813113

Vlasnik tvrtke: Dario Vrtarić