AMALGEROL PREMIUM

Biostimulator i poboljšivač tla

 

SASTAV:

Esencijalna ulja, biljni ekstrakti i biljna ulja, ekstrakti morskih algi i destilati  mineralnih ulja. To je organski biostimulator i poboljšivač tla koji se koristi u biljkama stresnim situacijama. Primjenjuje se prskanjem po tlu ili biljci u povrću, ratarskim kulturama, voćarstvu i u vinogradima. Prskanjem po tlu pojačava aktivnost korisnih bakterija, smanjuje kiselost, povećava sadržaj organske tvari i ugljičnog dioksida, tlo je rahlije, manje zbijeno. Zbog svih tih procesa povećava se aktivnost korijena 7 puta, a usvajanje hranjiva n +15 %, p +72 %, k +88 %. Amalgerol se može primijeniti i prskanjem po biljci i tada je stimulator fizioloških procesa.

Biljke bolje podnose stres i brže se oporavljaju od njega (suša, oštećenja od tuče, herbicida, hladnoće, višak vode ). Maksimalna preporučena doza u jednokratnoj primjeni u svim kulturama je 10 l/ha. U vegetaciji se može koristiti višekratno prskanjem u dozi 3 - 5 l/ha. U slučaju od oštećenja herbicidom preporučena doza u povrću je 10 l/ha, a u ratarskim kulturama (npr. kukuruz ili soja) 4 - 5 l/ha. Može se koristiti u svim vrstama povrća prije

sjetve – sadnje primjenom po tlu 5 l/ha, a u krumpiru je optimalno vrijeme prve primjene prije nagrtanja, ali može i nakon nagrtanja u kombinaciji s herbicidima. PREPORUČUJE SE U EKOLOŠKOJ POLJOPRIVREDI U RH.

 

PRIMJENA:

Kompatibilnost: Amalgerol se dobro miješa sa većinom sredstava za zaštitu bilja, stoga ga preporučujemo i koristiti  ga i kao

okvašivač u dozi od 1 l/ha. Smije se koristiti u cvatnji. Ne miješati sa tekućim gnojivima koja imaju visoki sadržaj dušika.

Amalgerol se može koristiti i kroz sustave navodnjavanja “kap po kap” s time da se ne smije prijeći koncentracija od 0,05% (500 ml u 1.000 l vode). Doza je 1 L/1.000 m . Folijarna primjena u koncentraciji 0,3-0,5% (300-500 ml u 100L vode), tj. doza 0,5 L na 1000 m . Intervali primjene - 10-14 dana.

Utrošak vode u ratarskim kulturama: 250 - 300 l/ha. Utrošak vode u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu: 300-600 l/ha.

 (produkta disanja), tlo postaje rahlije. Zbog svih tih procesa biljke razvijaju znatno jači korijen i povećava se aktivnost korijena. Višegodišnjom

uzastopnom primjenom na istoj površini dolazi do dramatičnog poboljšanja strukture tla, a zbog aktivnosti mikroorganizama zabilježeno je u pokusima i povećanje prosječne godišnje temperature tla i do 1°C.

Amalgerol preko lista djeluje tako da se može koristiti prskanjem u bilo kojem trenutku u vegetaciji u svim kulturama. Miješa se s velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, kojima ujedno služi i kao okvašivač.

Kada se koristi kao okvašivač ima tri funkcije, a to su:

  • ljepi sredstvo,

  • pomaže boljem usvajanju istog i

  • sprječava šok od reakcije na dotično sredstvo.

Primjena preko lista pozitivno utječe na rast i razvoj biljaka, zametanje cvjetova, plodova, gomolja, povećava se otpornost na stres.

Pakiranje: 1 l i 10 l

Prve tri slike prikazuju štete od mraza na krumpiru i oporavak krumpira nakon tretiranja sa 5 l/ha Amalgerola. Druge dvije slike pokazuju štetu od herbicida na soji i oporavak nakon korištenja 5 l/ha Amalgerola. Nadoknađuje štetu, povećava prinos i kvalitetu proizvoda.

Prve dvije slike pokazuju štetu od suše na luku i oporavak usjeva nakon tretiranja luka sa 5 l/ha Amalgerola, a druge dvije slike pokazuju štetu od prekomjerne vlage na kukuruzu i oporavak nakon korištenja 5 l/ha Amalgerola.  Vrhunski proizvod koji djeluje i preko lista i preko tla. Rezultate oporavka vidimo već za tjedan dana nakon tretiranja.

Kontakt:

Lokacija uprave i ureda

SJEDIŠTE:
Savska 108
10 310  Ivanić Grad, Hrvatska
Tel.  +385 1 2821 717
Fax. +385 1 2888 263
e-mail:
info@stockton.hr

Osnovni podaci:

Tvrtka:  Stockton d.o.o. Savska 108, 10310 Ivanić Grad

M.B.: 01885324
OIB: 75909541475

IBAN: HR0423600001101813113

Vlasnik tvrtke: Dario Vrtarić