top of page

PRIMEO S8

Biostimulator i poboljšivač tla

PrimeO S 8 je granulat koji sadrži aktivni princip MIP rhizo sa biološko stimulativnim djelovanjem i gnojivo na bazi sumpora. Ta dva sastojka djeluju komplementarno, stimuliraju proizvodnju i optimiziraju gnojidbu.

Primeo.png

Učinak PrimeO S8 na biostimulaciju:

  • 3-10 puta veća aktivnost enzima za otapanje fosfora

  • 6-11% više mase korijena

  • 16,8% veća dubina ukorjenjivanja

  • mineralizacija dušika na bazi aktivnosti mikroflore + 5,9%

  • povećanje volumena korisnog uporabnog tla 1920 t/ha

 

PrimeO S 8 je mješavina aktivatora mikrobne biomase i kvalitetnog gnojiva. Ova mješavina pažljivo izabranih sastojaka, omogućava ujednačeno razbacivanje po tlu. PrimeO S8  sadrži kompleks biostimulativnih aktivnih sastojaka (MIP = Mineral Inducer Process), plus malu količinu dušika i 8% sumpora. Proizvod je dizajniran s ciljem optimizacije opskrbe hranjivim tvarima i učinkovitosti gnojidbe. Stoga će u većini kultura fokus primjene vjerojatno biti u rano proljeće. Svojim MIP kompleksom PrimeO S8 stimulira upravo mikroorganizme u tlu koji biljkama čine hranjive sastojke dostupnim. Poboljšava protok zraka i vode i olakšava tlu korijenje. Dublje i gušće korijenje poboljšava kvalitetu ubranih proizvoda i toleranciju usjeva na vanjske utjecaje.. 

Sastav:

Biostimulativni sastojak MIP rhizo
Biopolimer biljnog podrijetla
SO 3.....8%
CaO......31%
MgO......7%

Na2O....4%

N...........3%

 

Djelovanje:

-Stimulativni sastojak ( MIP rhizo ) stimulira enzimatske aktivnosti pri razvoju korjena osigurava veću pristupačnost hranjivih tvari što dovodi do povećanja mase korjena i dubljeg ukorjevanja.

-Biopolimeri su tvari bitne u strukturi i funkciji svakog živog bića, služe kao vezivo i hranjivo za mikrofloru tla.

-Karbonati ( CaO ) imaju neutralizacijski učinak na pH tla pa je time pojačana sposobnost kationske izmjene što ima za uzrok bolji rast biljke, a sumpor stimulira ishranu biljke i asimilaciju dušika, a samim time i prinos.

Sve ovo zajedno ima sinergijski učinak na tlo i biljku koji omogućava veću i optimiziraniju dostupnost hranjiva i vode čime se povećava iskoristivost hranjiva, te biljke mogu bolje podnijeti klimatski stres ( suša ), a što na kraju rezultira sa dobrim i kvalitetnim prinosom.

Proizvod je nastao zahtjevima EU prema gnojidbi i koristi se u proizvodnji SVIH POLJOPRIVREDNIH KULTURA kod onih poljoprivrednika koji imaju kruti STAJSKI GNOJ, GNOJNICU ILI DIGESTAT i buduće probleme oko gnojidbe kada zažive zakoni EU u punoj snazi. PrimeO S8 je aktivator razgradnje stajskog gnoja, gnojnice i digestata.

Za punu primjenu proizvoda PrimeO S8 treba imati kompletnu analizu stajskog gnoja na NPK hranjiva.

Količina krutog stajskog gnojiva je min. 10 t/ha, gnojnice i digestata  40-50 m3.

Proizvod se može koristiti i kod poljoprivrednika koji koriste mineralna gnojiva u smislu popravljanja kvalitete tla i boljeg iskorištavanja hranjiva iz tla.

Primjena: Proizvod se primjenjuje rasipačem širom prije sjetve.

Doza: 150-200 kg/ha.

Pakiranje 600 kg.

Primeo s8 2.jpg
bottom of page