top of page

Upute

Priloženi programi su orijentacijska uputstva rađena na osnovi stručnih saznanja, a izbor sredstava ovisit će o vremenskim prilikama, jačini napada bolesti i štetnika, vrsti korova i intenzitetu zakorovljenosti. Prije uporabe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitati uputu za uporabu priloženu uz svako pakiranje.

Pregled preparata po kulturama

KUKURUZ :
Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-foIijarno gnojivo
POWERPHOS-foIijarno gnojivo
FOLYX N - folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
TRAWELL – herbicid
MARVEL - herbicid
MOTIKAN - herbicid
PLUSS - herbicid
BOSS – herbicid
MESI – herbicid
SOILTONIC - starter
MOTIKAN PACK - herbicid
MOTIKAN TURBO PACK - herbicid
PACK 4 ASA - herbicid
SHARPEN 330EC - zemljišni herbicid
RINIDI WG - herbici

KRUMPIR :

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-foIijarno gnojivo
POWERPHOS-foIijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
METRO - herbicid
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid
TRAWELL – herbicid
CYCLONE - insekticid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter

ULJANA REPICA:

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-foIijarno gnojivo
POWERPHOS-foIijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
ALGOMEL PUSH - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
TEBUSHA 25% EW – fungicid
QUICK 5 EC – herbicid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter
ECOMETAL - limacid
RATRON GL - rodenticid

ŽITARICE:

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-foIijarno gnojivo
POWERPHOS-foIijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
ALGOMEL PUSH - prirodni stimulator
GeO2 - biofiziološki aktivator tla
TRAILER - herbicid
PLUSS - herbicid
BOSS - herbicid
CICLOPE - herbicid
CYCLONE - insekticid
PROTIO - fungicid
TEBUSHA 25% EW – fungicid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter
KLAS PACK - fungicid
ECOMETAL - limacid
RATRON GL - rodenticid

SUNCOKRET :

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-foIijarno gnojivo
POWERPHOS-foIijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid
QUICK 5 EC – herbicid
MAZA 4% SL – herbicid za imi suncokret
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter

VINOVA LOZA :

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-folijarno gnojivo
POWERPHOS-folijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
SULFOLAC 80 WG - fungicid
TEBUSHA 25% EW – fungicid
CYCLONE - insekticid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
METOMOR F - fungicid
DIABLO SC - akaricid
QUICK 5 SC - herbicid
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid

SOJA:

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-folijarno gnojivo
POWERPHOS-folijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
METRO - herbicid
QUICK 5 EC -herbicid
BENTA 480 SL - herbicid
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid
SOILTONIC - starter

ŠEĆERNA REPA :

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-folijarno gnojivo
POWERPHOS-folijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
BOSS - herbicid
CYCLONE - insekticid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter
QUICK 5 SC - herbicid

POVRTLARSTVO:

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-folijarno gnojivo
POWERPHOS-folijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
SULFOLAC 80 WG – fungicid
CYCLONE - insekticid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
SOILTONIC - starter
QUICK 5 SC - herbicid
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid

VOĆARSTVO:

Folyx Zn- folijarno gnojivo
FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo
FOLYX BOR-folijarno gnojivo
POWERPHOS-folijarno gnojivo
FOLYX N- folijarno gnojivo
SeaMac 45 - folijarno gnojivo i biofiziološki aktivator
AGROPTIM SUNSET - prirodni stimulator
GeO2- biofiziološki aktivator tla
SULFOLAC 80 WG – fungicid
CYCLONE - insekticid
BIOPROTEKTOR – ekološki fungicid
DIABLO SC - akaricid
QUICK 5 SC - herbicid
SHARPEN 330 EC - zemljišni herbicid

Prilozi

Koeficijent za preračunavanje količine preparata iz kg, I/ha u druge jedinice

 

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,5754 daje količinu preparata      u I,kg na katastarsko jutro (kj), ral

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,0036 daje količinu preparata      u l.kgl na četvorni hvat (čhv)

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,1 daje količinu preparata u          I,kg na dulum

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,72 daje količina preparata          I,kg na lanac 

 

PRIPREMA POTREBNE KONCENTRACIJE SREDSTVA

 

Kod pripreme sredstava za prskanje potrebna je točnost i oprez zbog učinkovitosti otrovnosti. Da bi se izbjeglo računanje, napravili smo tabelarni pregled količine sredstava kojima se u spremnicima raznih veličina postiže zadana koncentracija.

PRIPREMA ŠKROPIVA ZA PRSKANJE (REDOSLIJED MIJEŠANJA DVAJU ILI VIŠE SREDSTAVA)

 

Sredstvo se dodaje direktno u spremnik prskalice do pola napunjen čistom vodom uz neprestano miješanje. Izuzetak su sredstva WP formulacije gdje određenu količinu preparata najprije posebno pripremimo u posebnoj posudi s malo vode (priprema premix-a) dok ne dobijemo gustu suspenziju i nakon toga ga ulijemo u spremnik prskalice, također napunjen do pola vodom. Isti postupak se može primijeniti i kod proizvoda WG formulacije kako bi se ubrzao postupak dispergiranja.

 

Ukoliko koristimo dva ili više sredstva u isto vrijeme treba se držati nekoliko pravila. Sredstvo nikada ne miješati direktno jedno s drugim, već u spremniku prskalice koji je do polovice napunjen vodom. Obavezno treba proučiti uputstvo za primjenu jer je kod nekih naglašeno da se ne smiju miješati s određenim sredstvima.

1000g = 1kg

100g = 10dkg

10g = 1 dkg

1000cm3 = 1000ml = 1l

100cm3 = 100ml = 1dcl

10cm3 = 10ml = 0,1dcl

1cm3 = 1ml

Osnovno je pravilo da se miješaju istovrsne formulacije sredstava za zaštitu bilja (npr. EC+EC, WP+WP i si.)

Kod pripreme škropiva za prskanje sa dva ili više preparata različitih oblika formulacije, bitan je redoslijed dodavanja u vodu ili u spremnik prskalice. Prema obliku formulacije pravilan redoslijed dodavanja je:

! Vodotopivi koncentrat (SL)

! Koncentrirana suspenzija (KS, SC, FL) '

! Močivo prašivo za suspenziju (WP)

! Dispergirajućemikrogranule(WG, DF)

! Suspoemulzija (SE)

! Koncentrat za emulziju (EC)

! Tekuća koncentrirana emulzija (EW) Sredstva za poboljšanje prianjanja, okvašivače i folijama gnojiva uvijek dodajemo na kraju. Sredstva WP formulacije nikad ne sipajte direktno u spremnik prskalice već ih najprije pripremite na gore opisani način.

Boce i karnistere sa tekućim sredstvom, nakon izlijevanja sredstva, barem dva do tri puta isperite vodom i vodu od ispiranja dodajte u spremnik.

Ako želite koristiti dva ili više sredstva kod kojih u uputstvu nije navedena mogućnost miješanja, prije pripreme skropiva napravite malu probu u manjoj posudi. Ako u njoj ne dođe do grušanja ili taloženja, sredstva se mogu miješati. U protivnom, svako sredstvo koristite zasebno.

SIGURNOSNE MJERE PRI UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Prilikom prskanja ne smijemo jesti, piti i pušiti. Nikada ne prskamo za vjetrovitog i vrućeg vremena, te pazimo da ne dođe do zanošenja skropiva na susjedne kulture, vrtove, površine za rekreaciju itd. Po završetku prskanja prskalicu operemo mlakom vodom, skinemo zaštitnu odjeću i ostala zaštitna sredstva te se umijemo mlakom vodom i sapunom. Prskalica za prskanje herbicidima ne smije se koristiti za prskanje fungicidima i insekticidima, osim ako ju dobro operemo mlakom vodom i deterdžentom. Unatoč tome, još uvijek postoji opasnost od nastanka štete.

POSTUPAK S AMBALAŽOM

! malo onečišćenu ambalažu (kutije, vrećice i si.) izrezati da je neupotrebljiva, spakirati u plastične vreće i spaliti (niz vjetar, od najbližeg naselja)

! ostala pakiranja (plastične boce i kamisteri) - koristiti metodu trostrukog ispiranja i tako ispranu, pakirati u čvrste vreće i dopremiti do najbližeg sabirališta opasnog otpada ili spalionice. Postupak trostrukog ispiranja

! isprazniti ostatak pesticida iz boce u spremnik prskalice i ostaviti bocu da se suši 30 sekundi;

! dodati u praznu bocu vodu za ispiranje do 1/4 volumena;

! dobro protresti i isprati stijenke boce. Izliti tekućinu u spremnik prskalice, a bocu ostaviti da se suši 30 sekundi. Ponoviti 3 puta.

! tako ispranu ambalažu treba reciklirati ili probušiti i odložiti na propisani način. Plastične posude (boce ili spremnici) trebaju se trostruko isprati, probušiti, a zatim spaliti, reciklirati ili zajedno s krutim otpadom otpremiti na sanitarni deponij.

Metalne posude, koje nisu pod tlakom, treba trostruko isprati, probušiti te reciklirati ili odložiti s krutim otpadom na sanitarni deponij. Prešanje prazne metalne ambalaže korisno je radi smanjenja volumena otpada i olakšanja postupaka recikliranja. Ispravno isprane bačve od kovina mogu preuzimati i neki proizvođači.

Do konačnog i sigurnog odlaganja sva prazna ambalaža mora biti uskladištena na sigurnom mjestu, posebno ako nije trostruko isprana. Nepropisna odložena prazna ambalaža može dovesti do trovanja djece, divljih i domaćih životinja.

bottom of page