Upute

Priloženi programi su orijentacijska uputstva rađena na osnovi stručnih saznanja, a izbor sredstava ovisit će o vremenskim prilikama, jačini napada bolesti i štetnika, vrsti korova i intenzitetu zakorovljenosti. Prije uporabe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitati uputu za uporabu priloženu uz svako pakiranje.

Pregled preparata po kulturama

KUKURUZ :

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-foIijarno gnojivo

POWERPHOS-foIijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

TRAWELL – herbicid

MARVEL - herbicid

MOTIKAN - herbicid

PLUSS - herbicid

BOSS – herbicid

SOILTONIC -  starter

MOTIKAN PACK -  herbicid

FORTUNE - okvašivač

MIGHTY - herbicid

RINIDI WG - herbicid

SHARPEN 330 EC -  herbicid

EXPLORER S10 - biofiziološki aktivator

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

KRUMPIR :

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-foIijarno gnojivo

POWERPHOS-foIijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

METRO - herbicid

TRAWELL – herbicid

VANTEX - insekticid

PLANTONIC – ekološki fungicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE - okvašivač

SHARPEN 330 EC -  herbicid

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

ULJANA REPICA:

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-foIijarno gnojivo

POWERPHOS-foIijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

TEBUSHA 25% EW – fungicid

QUICK 5 EC – herbicid

PLANTONIC – ekološki fungicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE – okvašivač

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

ALGOMEL PUSH - folijarno gnojivo za najranije primjene

BOSS - herbicid

VANTEX - insekticid

POLYTANOL - rodenticid i talpicid

RATRONGL - rodenticid

ECOMETAL - limacid

ŽITARICE:

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-foIijarno gnojivo

POWERPHOS-foIijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

NUANCE - herbicid

PLUSS - herbicid

BOSS - herbicid

VANTEX-insekticid

TEBUSHA 25% EW – fungicid

AM-EKS – fungicid

PLANTONIC – ekološki fungicid

FORTUNE - okvašivač

SHARPEN 330 EC -  herbicid

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

ALGOMEL PUSH - folijarno gnojivo za najranije primjene

POLYTANOL - rodenticid i talpicid

RATRONGL - rodenticid

ECOMETAL - limacid

DIFENZONE - fungicid

SUNCOKRET :

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-foIijarno gnojivo

POWERPHOS-foIijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

QUICK 5 EC – herbicid

MAZA 4% SL – herbicid za imi suncokret

PLANTONIC – ekološki fungicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE – okvašivač

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

TEBUSHA 25% EW - fungicid

VINOVA LOZA :

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-folijarno gnojivo

POWERPHOS-folijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

SULFOLAC 80 WG - fungicid

TEBUSHA 25% EW – fungicid

VANTEX- insekticid

PLANTONIC – ekološki fungicid

FORTUNE – okvašivač

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

SOJA:

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-folijarno gnojivo

POWERPHOS-folijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

METRO - herbicid

BENTA 480 SL - herbicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE – okvašivač

SHARPEN 330 EC -  herbicid

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

POLYTANOL - rodenticid i talpicid

RATRONGL - rodenticid

ECOMETAL - limacid

MAZA 4% SL - herbicid

ŠEĆERNA REPA :

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-folijarno gnojivo

POWERPHOS-folijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

BOSS - herbicid

VANTEX-insekticid

PLANTONIC – ekološki fungicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE – okvašivač

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

POVRTLARSTVO:

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-folijarno gnojivo

POWERPHOS-folijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

SULFOLAC 80 WG – fungicid

VANTEX- insekticid

PLANTONIC – ekološki fungicid

SOILTONIC -  starter

FORTUNE – okvašivač

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

VOĆARSTVO:

Folyx Zn- folijarno gnojivo

FOLYX NPK EXTRA-folijarno gnojivo

FOLYX BOR-folijarno gnojivo

POWERPHOS-folijarno gnojivo

FOLYX N- folijarno gnojivo

GeO2- biofiziološki aktivator tla

SULFOLAC 80 WG – fungicid

VANTEX- insekticid

PLANTONIC – ekološki fungicid

PRIMEO S8 -  biostimulator tla

SEAMAC 45 - folijarno gnojivo i biostimulator

AGROPTIM SUNSET - folijarno gnojivo protiv stresa

BIOPROTEKTOR - eco fungicid

DIFENZONE - fungicid

Prilozi

Koeficijent za preračunavanje količine preparata iz kg, I/ha u druge jedinice

 

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,5754 daje količinu preparata      u I,kg na katastarsko jutro (kj), ral

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,0036 daje količinu preparata      u l.kgl na četvorni hvat (čhv)

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,1 daje količinu preparata u          I,kg na dulum

!    količina preparata u I,kg/ha pomnožena s 0,72 daje količina preparata          I,kg na lanac 

 

PRIPREMA POTREBNE KONCENTRACIJE SREDSTVA

 

Kod pripreme sredstava za prskanje potrebna je točnost i oprez zbog učinkovitosti otrovnosti. Da bi se izbjeglo računanje, napravili smo tabelarni pregled količine sredstava kojima se u spremnicima raznih veličina postiže zadana koncentracija.

PRIPREMA ŠKROPIVA ZA PRSKANJE (REDOSLIJED MIJEŠANJA DVAJU ILI VIŠE SREDSTAVA)

 

Sredstvo se dodaje direktno u spremnik prskalice do pola napunjen čistom vodom uz neprestano miješanje. Izuzetak su sredstva WP formulacije gdje određenu količinu preparata najprije posebno pripremimo u posebnoj posudi s malo vode (priprema premix-a) dok ne dobijemo gustu suspenziju i nakon toga ga ulijemo u spremnik prskalice, također napunjen do pola vodom. Isti postupak se može primijeniti i kod proizvoda WG formulacije kako bi se ubrzao postupak dispergiranja.

 

Ukoliko koristimo dva ili više sredstva u isto vrijeme treba se držati nekoliko pravila. Sredstvo nikada ne miješati direktno jedno s drugim, već u spremniku prskalice koji je do polovice napunjen vodom. Obavezno treba proučiti uputstvo za primjenu jer je kod nekih naglašeno da se ne smiju miješati s određenim sredstvima.

1000g = 1kg

100g = 10dkg

10g = 1 dkg

1000cm3 = 1000ml = 1l

100cm3 = 100ml = 1dcl

10cm3 = 10ml = 0,1dcl

1cm3 = 1ml

Osnovno je pravilo da se miješaju istovrsne formulacije sredstava za zaštitu bilja (npr. EC+EC, WP+WP i si.)

Kod pripreme škropiva za prskanje sa dva ili više preparata različitih oblika formulacije, bitan je redoslijed dodavanja u vodu ili u spremnik prskalice. Prema obliku formulacije pravilan redoslijed dodavanja je:

! Vodotopivi koncentrat (SL)

! Koncentrirana suspenzija (KS, SC, FL) '

! Močivo prašivo za suspenziju (WP)

! Dispergirajućemikrogranule(WG, DF)

! Suspoemulzija (SE)

! Koncentrat za emulziju (EC)

! Tekuća koncentrirana emulzija (EW) Sredstva za poboljšanje prianjanja, okvašivače i folijama gnojiva uvijek dodajemo na kraju. Sredstva WP formulacije nikad ne sipajte direktno u spremnik prskalice već ih najprije pripremite na gore opisani način.

Boce i karnistere sa tekućim sredstvom, nakon izlijevanja sredstva, barem dva do tri puta isperite vodom i vodu od ispiranja dodajte u spremnik.

Ako želite koristiti dva ili više sredstva kod kojih u uputstvu nije navedena mogućnost miješanja, prije pripreme skropiva napravite malu probu u manjoj posudi. Ako u njoj ne dođe do grušanja ili taloženja, sredstva se mogu miješati. U protivnom, svako sredstvo koristite zasebno.

SIGURNOSNE MJERE PRI UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Prilikom prskanja ne smijemo jesti, piti i pušiti. Nikada ne prskamo za vjetrovitog i vrućeg vremena, te pazimo da ne dođe do zanošenja skropiva na susjedne kulture, vrtove, površine za rekreaciju itd. Po završetku prskanja prskalicu operemo mlakom vodom, skinemo zaštitnu odjeću i ostala zaštitna sredstva te se umijemo mlakom vodom i sapunom. Prskalica za prskanje herbicidima ne smije se koristiti za prskanje fungicidima i insekticidima, osim ako ju dobro operemo mlakom vodom i deterdžentom. Unatoč tome, još uvijek postoji opasnost od nastanka štete.

POSTUPAK S AMBALAŽOM

! malo onečišćenu ambalažu (kutije, vrećice i si.) izrezati da je neupotrebljiva, spakirati u plastične vreće i spaliti (niz vjetar, od najbližeg naselja)

! ostala pakiranja (plastične boce i kamisteri) - koristiti metodu trostrukog ispiranja i tako ispranu, pakirati u čvrste vreće i dopremiti do najbližeg sabirališta opasnog otpada ili spalionice. Postupak trostrukog ispiranja

! isprazniti ostatak pesticida iz boce u spremnik prskalice i ostaviti bocu da se suši 30 sekundi;

! dodati u praznu bocu vodu za ispiranje do 1/4 volumena;

! dobro protresti i isprati stijenke boce. Izliti tekućinu u spremnik prskalice, a bocu ostaviti da se suši 30 sekundi. Ponoviti 3 puta.

! tako ispranu ambalažu treba reciklirati ili probušiti i odložiti na propisani način. Plastične posude (boce ili spremnici) trebaju se trostruko isprati, probušiti, a zatim spaliti, reciklirati ili zajedno s krutim otpadom otpremiti na sanitarni deponij.

Metalne posude, koje nisu pod tlakom, treba trostruko isprati, probušiti te reciklirati ili odložiti s krutim otpadom na sanitarni deponij. Prešanje prazne metalne ambalaže korisno je radi smanjenja volumena otpada i olakšanja postupaka recikliranja. Ispravno isprane bačve od kovina mogu preuzimati i neki proizvođači.

Do konačnog i sigurnog odlaganja sva prazna ambalaža mora biti uskladištena na sigurnom mjestu, posebno ako nije trostruko isprana. Nepropisna odložena prazna ambalaža može dovesti do trovanja djece, divljih i domaćih životinja.