top of page
algomel push web.png

Algomel Push

Vrlo je teška godina za jesenske usjeve zbog obilnih oborina i neuobičajeno visokih temperatura. AlgoMel push – proizvod koji je napravljen za biljke oštećene nakon prezimljavanja te im svojim djelovanjem pomaže prebroditi stresove i anulira eventualne štete na prinosu. AlgoMel PUSH osigurat će najveći učinak tijekom RANE PROLJETNE PRIMJENE na ozimim žitaricama i repici u RANIM FAZAMA RASTA, posebno ako su oštećene nakon prezimljavanja. Nakon njegove primjene, doći će do brze regeneracije biljaka, dinamičnog razvoja područja lišća i korijenovih dlačica, te ubrzanja metabolizma između biljaka i tla i atmosfere. Doza 2 l/ha.

Bioprotektor

Specifičnost ove sezone je pojava bolesti u zimi zbog neobično toplog vremena stoga biljke treba pripremiti za proizvodno razdoblje i osigurati im siguran razvoj u narednoj vegetaciji.

Proizvod ima baktericidna, fungicidna, virucidna i algicidna djelovanja, te utječe na veću proizvodnju imunoproteina i time jača otpornost biljke na bolesti. Bioprotektor radi na povećanju otpornosti na bolesti i vitalnosti biljke dajući joj snagu iznutra i zaštitu izvana, a ima i dezinfekcijsko djelovanje tako da uništava postojeće bolesti.

Preporučena doza je 1%, a preporuka iz pokusa je 2 l/ha na 200 l vode.

Bioprotektor web.png
Ratron GL.png

Ratron GL

VRHUNSKI RODENTICID U OBLIKU LEĆA ZA SUZBIJANJE ŠTETNIH GLODAVACA

Ratron GL je brzo djelujući mamac za borbu protiv poljskih voluharica otporan na kišu i vlagu tla. Vrlo je atraktivan glodavcima, a činkovitost/atraktivnost sredstva ostaje i nakon dužeg vremenskog perioda nakon aplikacije (i preko 30 dana nakon aplikacije). Ratron GL  se stavlja u svaku aktivnu mišju rupu protiv poljskih miševa i voluharica.

Za korištenje Ratrona GL postoji vrlo praktičan aplikator Ratron Appli-Gun koji dozira po 5 leća u aktivnu rupu tako da se pakovanje Ratrona GL od 750 g koristi za 10 000 rupa.

Ima vrlo jednostavnu primjenu, odličnu učinkovitost i atraktivnost, nije opasan za primjenitelje i okolinu, olakšan rad u polju, nije opasan za okoliš.

bottom of page