NUANCE                                                 

MOČIVE SAMODISPERGIRAJUĆE GRANULE  (WG)

Djelatna tvar: 750 g/l tribenuron

 

Primjena: Sistemični herbicid, za proljetno suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti s višegodišnjim širokolisnim korovima u: ozimoj i jaroj pšenici i ječmu, zobi, raži i pešnoraži u količini sredstva 10-25 g/ha (1-2,5g sredstva na1000 m ) ovisno od vrste korova i fenofaze rasta korova uz dodatak okvašivača u škropivu u proljeće, najkasnije do pojave drugog koljenca (fenofaze 13-31):

1. za suzbijanje sjemenskih širokolisnih korova u količini sredstva 10-20 g/ha, kada korovi imaju do 2 lista i uz dodatak okvašivača kada korovi imaju do 6 listova;

2. za suzbijanje osjaka (Cirsium arvense) u količini sredstva 20-25 g/ha, kada ima 2-6 listova.

3. za suzbijanje broćike (Galium aparine) i višegodišnjih otpornih širokolisnih korova u pšenici, mora se kombinirati:

KOMBINACIJA KOJA SE POKAZALA ODLIČNA U PRAKSI I KVALITETOM I CIJENOM:

12-15 g/ha NUANCE + 0,4l/ha PLUSS + 1 l/ha SEAMAC 45

Djeluje na slijedeće korove: poljski jarmen (Anthemis spp), šćir (Amaranthus retroflexus), običnu smrdulju (Bifora radians), rusomaču (Capsella bursa-pastoris), bijelu lobodu (Chenopodium album), osjak (Cirsium arvense), mrtvu koprivu (Lamnium purpureum), kamilicu (Matricaria spp.), divlji mak (Papaver rhoeas), kiselice (Rumex spp.), mišjakinju (Stellaria media), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), poljsku ljubicu (Viola arvensis), samonikli suncokret, samoniklu uljanu repicu.

Ograničenja: Sredstvo se smije koristiti na istoj površini samo jednom godišnje. Ne koristiti sredstvo ako je zakašnjela jesenska sjetva. Ne ograničava plodored izuzev na alkalnim tlima (pH iznad 7,3), postrnu sjetvu (duhan, povrće, repe i uljana repica). Smanjuje rast rizoma i osjemenjivanje korova. Sam ne suzbija Galium aparine i Veronica sp. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Preporuke: uvijek se preporučuje dodatak okvašivača. NUANCE se primjenjuje prskanjem, djeluje uglavnom preko lista, pa najbolje djeluje na korove koji su već niknuli. Optimalna učinkovitost postiže se kod utroška škropiva od 200-300l/ha.

Pakiranje: 20 g.  NUANCE je razvrstan izvan skupine otrova.

Karenca: osigurana je vremenom primjene; 63 dana u kombinaciji sa herbicidom PLUSS