top of page

TEBUSHA 25% EW

Koncentrat za emulziju (EW)

Djelatna tvar: 250 g/I tebukonazol

 

Tebusha 25% EW je sistemični fungicid za primjenu u:

 

1. Pšenici ozimoj i jaroj: pepelnica (Erysiphe graminis i Blumeria graminis ), smeđa pjegavost lišća i pljevica (Septoria spp.) u količini 1 l/ha, hrde (Puccinia spp.) u količini

1 I/ha. Smanjuje zarazu sa Fusarium spp u količini 1 I/ha.

 

2. Ječmu ozimom i jarom: mrežavost lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnica (Blumeria graminis), siva pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis) u količini 1 l/ha i hrde (Puccinia spp.) u količini 1 l/ha.

 

3. Pšenoraži, raži i zobi: hrde (Puccinia spp.), pepelnica (Blumeria graminis i Erysiphe graminis), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis) i pjegavost lišća zobi (Septoria avenae) u količini 1l/ha

 

4. Uljanoj repici: rak (Sclerotinia sclerotiorum), pjegavost (Altemaria spp.), siva plijesan (Botrytis cinerea) u dozi 1l/ha.

 

5. Vinovoj lozi: pepelnica vinove loze (Uncinula necator), u koncentraciji od 0,04%

( 0,4 l/ha )

Miješanje: sredstvo se može miješati s preparatima neutralne reakcije, to jest sa standardnim fungicidima i insekticidima.

Pakiranje: 1 L. Tebusha 25% EW je razvrstan u III grupu otrova.

Karenca: 21 dan vinova loza, 35 dana pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž, 63 dana uljana repica.

U praksi se pokazalo da uljana repica, poprskana Tebushom 25% EW u vrijeme jeseni, bolje prezimi. Primjenjuje se kada uljana repica ima 5 — 7 listova. Doza Tebushe 25% EW iznosi 0,5-0,7 l/ha. U proljeće primijenimo 0,8 l/ha Tebushe 25% EW, kada uljana repica ozeleni. Time suzbijamo gljivične bolesti iz roda Alternaria, bijelu trulež i sivu plijesan. Preporučujemo ga za prskanje žitarica u klasanju, jer se pokazao odlično u sprječavanju pojave fuzarioza. Može se miješati sa insekticidima (Vantex).

bottom of page