top of page

KLAS PACK

VRHUNSKA KOMBINACIJA FUNGICIDA ZA SUZBIJANJE BOLESTI U STRNIM ŽITARICAMA

ŽITARICAMA ZA POVRŠINU OD 2 – 2,4 HEKTARA.
Djelatna tvar: 250 g/l tebukonazol + 250 g/l protiokonazol
Doza: ovaj pack se primjenjuje za 2 – 2,4 ha sa time da se manjim dozama se prska ako su bolesti u ranoj fazi dok se doza poveća ako su u
odmaklim fazama.


Primjena:
PROTOS se koristi za :
Ozima i jara pšenica (Triticum aestivum) za suzbijanje: Hrđa (Puccinia spp.)Sredstvo se primjenjuje u količini 0,5 L/ha i uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti. Prva primjena dozvoljena je od stadija prvog do stadija trećeg koljenca. Druga primjena dozvoljena je od stadija zastavičara do početka klasanja.
PaležI klasa (Fusarium spp.)Sredstvo se primjenjuje u količini 0,8 L/ha i uz utrošak vode 200-500 l/ha u razdoblju kada su povoljni uvjeti za razvoj bolesti, od pojave 30 % cvjetova do pune cvatnje. Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji.
Ozimi i jari ječam ( Hordeum vulgare ) za suzbijanje: Palež klasa ( Fusarium spp. )
Primjena: Sredstvo se primjenjuje u količini 0,5 L/ha i uz utrošak vode 200-500 L/ha. Sredstvo se primjenjuje u razdoblju kada su povoljni uvjeti
za razvoj bolesti, od pojave 30 % cvjetova do pune cvatnje. Dozvoljena je najviše jedna primjena u vegetaciji. Karenca: 35 dana.


TEBUSHA 25% EW je sistemični fungicid za primjenu u:
1. Pšenici ozimoj i jaroj: pepelnica (Erysiphe graminis i Blumeria graminis ), smeđa pjegavost lišća i pljevica (Septoria spp.) 0,5 l/ha, hrde (Puccinia spp.) 0,5 I/ha. Smanjuje zarazu sa Fusarium spp 0,5 I/ha.
2. Ječmu ozimom i jarom: mrežavost lista ječma (Pyrenophora teres), pepelnica (Blumeria graminis), siva pjegavost ječma (Rhynchosporium secalis) 0,5 l/ha i hrde (Puccinia spp.)

0,5 l/ha.
3. Pšenoraži, raži i zobi: hrde (Puccinia spp.), pepelnica (Blumeria graminis i Erysiphe graminis), siva pjegavost (Rhynchosporium secalis) i
pjegavost lišća zobi (Septoria avenae) 0,5 l/ha.

Karenca: 35 dana pšenica, ječam, raž, zob, pšenoraž.
Pakiranje: 1 L PROTOS + 1 L TEBUSHA 25% EW za 2 ha.

NAPOMENA: Preporučene doze odnose se samo na ovaj pack, ako proizvodi idu odvojeno treba se držati propisanih doza za pojedinačnu uporabu.

KLAS PACK WEB.jpg
Smeđa pjegavost lišća  Smeđa hrđa pšenice      Pepelnica                  Hrđa                                  Palež klasa
bottom of page