top of page

BOSS

TEKUĆI KONCENTRAT ZA OTOPINU  (SL)

Djelatna tvar: 300 g/l klopiralid

 

Primjena:

Selektivan sistemično-kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova iz porodice glavočika (Asteraceae): pelinolisne ambrozije (Ambrosia artemisifolia), osjaka (Cirsium sp.), kamilica (Matricaria spp.), jarmena (Anthemis sp.), samoniklog suncokreta (Helianthus anuus), poljskog svinjka (Sonchus sp.), običnog kostriša (Senecio vulgaris), štitarki (Apiaceae) i mahunarki (Fabaceae),  primjenom nakon nicanja usjeva, kada se korovi nalaze u razvojnoj fazi 2-6 listova, u slijedećim kulturama:

 

1. Šećernoj repi, u količini sredstva 0,2 – 0,4 l/ha, uz utrošak vode 100 – 400 l/ha (20-40 ml u 10-40 l vode na 1000 m²). smije se primjenjivati istovremeno s herbicidima na osnovi fenmedifama, desmedifama, etofumesata, metamitrona i kloridazona. Zbog nedovoljne selektivnosti sredstvo se ne smije promjenjivati u sjemenskoj šećernoj repi.

 

2. Merkantilnom  kukuruzu, u količini sredstva 0,2 – 0,33 l/ha (20-33 ml na 1000 m²). Smije se miješati s herbicidima na osnovi 2,4 D i dikambe (MOTIKAN).

 

3. Ozimoj uljanoj repici, prije otvaranja cvjetnih pupova, u količini sredstva 0,2 – 0,33 l/ha (20-33 ml na 1000 m²). U ranijoj fazi korova sredstvo se koristi u nižoj, a u kasnijoj fazi u višoj preporučenoj količini.

 

4. Ozimoj i jaroj pšenici i ječmu selektivan sistemično-kontaktni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova pelinolisna Ambrozija, (Ambrosia artemisifolia), prava kamilica (Matricaria chamomilla), poljski jarmen (Anthemis arvensis),grahorice (Vicia sp.), obična mala mišjakinja (Stelaria media), bijela loboda (Chenopodium album), veliki dvornik (Polygonum persicaria) i poljski osjak (Cirsium arvense) te za smanjenje zakorovljenosti vrstama poljski slak (Convulvulus arvensis), poljski svinjak (Sonchus sp.), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), ljepljiva broćika (Galium aparine). Primjenjuje se od stadija punog busanja pa do drugog koljenca kulture (25 – 32 prema ZCK skali) u količini 0,3 l/ha (30 ml na 1000 m²) uz utrošak 200 – 400 l škropiva /ha. Slama se ne smije koristiti za izradu komposta u proizvodnji povrća. Sredstvo za zaštitu bilja BOSS nepotpuno suzbija Polygonum vrste i višegodišnje korove, ali im privremeno sprečava razvoj te se stoga koristi kao korektivni herbicid.  Preporučena količina vode je od 200 – 400 l/ha.

 

OGRANIČENJA: Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini. Ne koristiti sredstvo na lakim tipovima tala.Primijenjeno u preporučenim količinama sredstvo nije fitotoksično za kulture u kojima je primjena dopuštena. Kod primjene sredstva mora se spriječiti zanošenje sredstva na sve susjedne usjeve (duhan, suncokret i dr.) i nasade.

 

Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. Zbog izrazite osjetljivosti na ostatke u tlu, nakon primjene sredstva BOSS, u jesen iste godine i u proljeće iduće godine, ne smije se sijati: lucerna, djetelina, mrkva, peršin, pastrnjak,salata i rajčica, dok se grašak smije sijati tek 16 mjeseci nakon primjene.

 

BOSS je pakiran u pakiranja od 1 L

BOSS je svrstan u III grupu otrova.

Karenca: 70 dana za merkantilni kukuruz. Osigurana je vremenom primjene u šećernoj repi, ozimoj uljanoj repici te ozimoj i jaroj pšenici i ječmu.

bottom of page