AM-EKS

KONCENTRAT ZA SUSPENZIJU (SC) - (200 g/l azoksistrobin i 80 g/l ciprokonazol)

AM-EKS je sistemični fungicid namijenjen suzbijanju biljnih bolesti na žitaricama koji ima preventivno i kurativno djelovanje.

a) pšenici za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis) u količini od 0,8 – 1,0 l/ha;

b) raži za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis) u količini od 0,8 – 1,0 l/ha;

c) pšenoraži za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Mycosphaerella graminicola = Septoria tritici), smeđe hrđe (Puccinia recondita) i žute hrđe (Puccinia striiformis) u količini od 0,8 – 1,0 l/ha;

d) zobi za suzbijanje smeđe pjegavosti lista (Septoria avenae) i lisne hrđe (Puccinia coronata) u količini od 0,8 – 1,0 l/ha.  

AM-EKS se na svim navedenim kulturama može primijeniti najviše dva puta tijekom vegetacijske sezone.

AM-EKS se primjenjuje u razdobljima kada postoji rizik od zaraze ili širenja bolesti, od faze početka vlatanja (BBCH 30) do faze završetka klasanja (BBCH 59). Ukoliko se sredstvo primjenjuje dva puta uzastopno, preporučeni minimalni razmak između tretiranja je 21 dan.

Način djelovanja:

AM-EKS kombinacija je azoksistrobina i ciprokonazola. Azoksistrobin je djelatna tvar iz skupine strobilurina. Sprječava klijanje spora, djeluje preventivno i kurativno. U biljci se kreće translaminarno i sistemično uzlaznim tokom. Ciprokonazol je djelatna tvar iz skupine inhibitora biosinteze ergosterola (IBE). Zaustavlja rast micelija, djeluje preventivno i kurativno te sprječava sporulaciju. U biljci se kreće sistemično uzlaznim tokom. 

Strategija sprječavanja pojave rezistentnosti:

AM-EKS sadrži dvije aktivne tvari različitog mehanizma djelovanja, čime se smanjuje rizik od pojave rezistentnosti. Bez obzira na to, kod uporabe AM-EKS potrebno je voditi računa o strategiji sprječavanja rezistentnosti. Azoksistrobin i ciprokonazol su fungicidi s jednostrukim mehanizmom djelovanja. Azoksistrobin se ubraja u djelatne tvari kod kojih je rizik od razvoja rezistentnosti visok, dok je kod ciprokonazola taj rizik srednji. Da bi se spriječila pojava rezistentnosti, uporabu sredstava koja sadrže azoksistrobin ili bilo koju drugu djelatnu tvar iz skupine strobilurina potrebno je ograničiti na najviše dvije primjene godišnje i uvijek koristiti preporučene količine sredstva.

Pakiranje: 1 l

Karenca: 42 dana za pšenicu, raž, pšenoraž i zob.

Napomena: Preparat na bazi djelatne tvari ima azoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l.

U praksi koristi se jos u za suzbijanje bolesti u sećernoj repi i u šumarstvu.

                              Smeđa pjegavost lišća   Smeđa hrđa pšenice    Žuta hrđa pšenice        Lisna hrđa zobi