POLYTANOL

GRANULE ZA NEPOSREDNU PRIMJENU (G) - (180 g/kg  kalcijev fosfid)

POLYTANOL je rodenticid za suzbijanje voluharica  i talpicid za suzbijanje krtica u ratarstvu i povrćarstvu,  industrijskom i ukrasnom bilju, voćnjacima  i vinogradima te na livadama i pašnjacima.

Način djelovanja: fumigantno – unosom u organizam, u  doticaju s vlagom, oslobađa se plin fosfin (fosforovodik, PH3)  koji se apsorbira preko pluća.

Doziranje i način primjene: Količina primjene: 8 g sredstva

POLYTANOL (oko 20 granula) stavi se u aktivni otvor. Broj primjena u vegetacijskoj sezoni: nije ograničen.

Način primjene: Granule za izravnu primjenu, primjenom u tlo, u aktivni otvor štetnika (voluharica i krtica), s uređajem za doziranje (tzv. dozator). Da bi se utvrdilo koji su otvori aktivni, preporuka je zatvoriti sve otvore i nakon 24 sata staviti, uporabom dozatora za tu namjenu, granule u aktivne otvore koje nakon toga treba odmah zatvoriti busenom trave, zatrpati zemljom ili zagaziti. Površinu uvijek tretirati od ruba prema sredini pazeći na smjer vjetra koji mora biti u smjeru kretanja osobe koja primjenjuje sredstvo.

Priprema sredstva za primjenu: Pakiranje, tj. unutarnje pakiranje (vrećica) smije se otvarati samo na otvorenom i mora se obvezno potpuno potrošiti u jednoj primjeni. Paziti da se potroši sva količina iz otvorene vrećice. Ako preostane sredstva iz vrećice potrebno ga je ubaciti/zakopati u rupe/sustav hodnika. Načeto unutarnje pakiranje (vrećica) ne smije se ponovno zatvoriti i pohraniti. Sredstvo se smije koristiti samo na otvorenom, ali ne u blizini zgrada kako bi se izbjeglo prodiranje nastalog plina u zgrade. Plin fosfin (fosforovodik, PH3) se razvija na zraku ili pod utjecajem vlage, pa tako i zbog vlažnosti tla te može u potpunosti prodrijeti kroz hodnike i zadržati se u tlu do 48 sati. Kao ostatak nakon razgradnje sredstva POLYTANOL nastaje vapno (kalcijev hidroksid).

Mogući utjecaj na učinkovitost: POLYTANOL se ne smije primjenjivati dok pada kiša, dok je jako maglovito ili je tlo jako vlažno. Sredstvo ne smije nikada doći u dodir s vodom.

Karenca: Nije primjenjiva.

Radna zabrana: 72 sata (3 dana).

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena.

Ograničenja: Pravilnikom o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/2013) od 22.11.2013., krtica  je  strogo zaštićena vrsta na području otoka Cresa. Na tom području je suzbijanje krtica sredstvom POLYTANOL zabranjeno. Stoga prije tretiranja na krtice provjeriti da li je na tome području dozvoljeno suzbijanje krtica.

Pakiranje: 5 kg