EXPLORER S10

Explorer S10 se sastoji od organo-mineralnih biostimulanata u granulastom obliku. Primijenjuje se lokalno u sjetvi ( uz samo sjeme ), a Explorer stimulatori omogućuju učinkovit razvoj korijena kako bi se poboljšala ishrana biljaka i povećala otpornost na sušu.

  • Novitet u ponudi SAMO ZA KUKURUZ

  • Za one koji imaju gnojnicu i digestat

  • Ima za cilj poticati ukorjenjenost od ranih faza

 

Da bi se osigurao snažni razvoj kulture, mlada biljka mora što prije razviti svoj korijenov sustav. Sa snažnim korijenovim sustavom, biljka je sposobnija zauzimati vodu i minerale te tako pouzdano razvija svoj prinos.

Explorer S10 se oslanja na MIP RHIZO tehnologiju, skup mineralnih elemenata koji su neophodni za funkcioniranje rizosferne mikroflore. Uz dodatak ekstrakta morske trave (Active SEADRY), aktivni MIP RHIZO potiče razmjenu hranjiva između tla i biljke i potiče rast korijenovog sustava.

Potičući korijenje od sjetve, biljka koristi veću količinu tla, pružajući joj pristup više hranjivih tvari i više vode. Ima potrebne resurse za bolji završetak ciklusa rasta i bolji otpor vode na stres u suši.

  • Količina potrebna za 1 ha je 150 kg

  • Uz njega se dodaje 50 m3 gnojnice ili digestata

  • U pokusima su ostvareni odlični rezultati i bez korištenja dušičnih gnojiva

Klasična Proizvodnja                                Explorer S10

Klasična Proizvodnja                                            Explorer S10

Klasična Proizvodnja                                                                               

PREDNOSTI:

-Stimulacija rizosfere i mikorizacija

-Bolji razvoj korijenskog sustava

-Bolji pristup vodi i mineralima

-Bolja otpornost na sušu


Explorer S10 se koristi u ekološkoj i konvencionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a nastao je zbog potreba poljoprivrednih proizvođača Europske unije koja sve više kontrolira unos mineralnih gnojiva u tlo i donosi niz ograničenja. Npr. u Njemačkoj svi poljoprivredni proizvođači koji imaju organsku tvar ( stajnjak, gnojnica, digestat ) imaju velika ograničenja za NPK gnojiva jer se preračunava količina danih gnojiva u organskoj tvari, a dodaje se samo razlika.Takvi uvjeti proizvodnje će biti primjenjivani i kod nas kada prođe period prilagodbe.

 

Uz organska gnojiva poput digestata i gnojnice Explorer S10 ne trebaju mineralni fosfor i kalij samo dušik jer na pokusu koji smo radili u Grabovcu kod g. Jumića po analizi 50 m3 digestata sadrži 200 kg fosfora, 200 kg kalija i 200 kg dušika. Te količine hranjiva koristi Explorer, ali pošto dušik nije održiv u tlu treba dodati na 150 kg/ha Explorera još 200 kg uree.

NAGLAŠAVAMO da se digestat ili gnojnica trebaju baciti 10-15 dana prije sjetve kukuruza.

  Explorer S10

Kontakt:

Lokacija uprave i ureda

SJEDIŠTE:
Savska 108
10 310  Ivanić Grad, Hrvatska
Tel.  +385 1 2821 717
Fax. +385 1 2888 263
e-mail:
info@stockton.hr

Osnovni podaci:

Tvrtka:  Stockton d.o.o. Savska 108, 10310 Ivanić Grad

M.B.: 01885324
OIB: 75909541475

IBAN: HR0423600001101813113

Vlasnik tvrtke: Dario Vrtarić