top of page

FOLYX

Tekuće folijarno gnojivo s mikroelementima

 

SASTAV:

Mn 330 g/l,  Zn 200 g/l, Cu 50 g/l

Folyx je tekuće gnojivo sa naglašenim mikroelementima kao faktor   stabilnosti i kvalitete prinosa.

Tijekom niza pokusa stručnjaci su ustanovili da je nedostatak mangana, bakra i cinka najčešće glavni ograničavajući  faktor prinosa jer se nalaze u nedostatku u tlu. Razlozi za slabu opskrbljenost biljaka ovim mikroelementima može biti i visoka kiselost tla. Nedostatak im se može  uočiti i na vapnenastim, karbonatnim, slabo koloidnim, previše prozračnim tlima, na tlima sa izrazito visokim sadržajem organske tvari (stajski gnoj, gnojovka, slama), te u tlima koja su previše tretirana glifosatnim herbicidima.  Ostvaruje izvrsne rezultate u kukuruzu i svim žitaricama zbog svog „green efekta” koji se dobiva pozitivnim djelovanjem cinka i mangana, te se polje u roku od dva dana „zazeleni”, tj. rješava problem kloroze (žućenja) usjeva. Takođe djelovanjem bakra i mangana dobiva se veća otpornost na polijeganje, a bakar utječe i na redukciju napada raznih patogena.

Stoga ova kombinacija mikroelemenata donosi mnoge koristi: povećava prinos i kvalitetu, povećava otpornost na polijeganje i bolesti, ima idealan odnos mikroelemenata potrebnih kukuruzu i žitaricama, povećava otpornost na sušu i pojačava fotosintezu.

 

PRIMJENA:

Izvanredne rezultate daje u kombinaciji sa Amalgerolom, a ako se ne koristi Amalgerol preporuča mu se dodati okvašivač Fortune. Kompatibilnost: Folyx se dobro miješa sa većinom sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporuka napraviti prije uporabe test kompatibilnosti. Ne koristiti ga u cvatnji usjeva.

bottom of page