top of page

FOLYX N

dušično tekuće folijarno gnojivo s mikroelementima

SASTAV: N 340 g/I, Mg 20 g/I, Mn 8 g/l, Cu 4,5 g/I

 

Folyx N je tekuće gnojivo sa visokim sadržajem dušika i dodatnim mikroelementima koji uravnotežuju uzimanje hrane preko lista.

Folyx N uravnotežuje i povećava prinos usjeva, te se koristi kada biljka najintenzivnije asimilira tj. raste, a takoder se koristi kada su biljke pod stresom jer pomaže intenzivnom oporavku i smanjenju šteta od stresa, stoga se i preporučuje koristiti ga baš u trenutku najintenzivnijeg porasta biljaka. Koristi se u dozi 3 - 4,5 l/ha, a primjenjuje se u širokom rasponu od ratarskih pa do povrtlarskih kultura. Koristiti minimalno 200 l vode po hektaru. Ne koristiti ga na jakom suncu i visokim temperaturama nego u jutarnjim i večernjim satima. Tijekom vegetacije ne koristiti ga preko 9 l/ha ( dvije aplikacije po 4,5 l ili 3 aplikacije po

3 l/ha ), a također treba izbjeći i preklapanje prskanja.

 

Pakiranje: 10l

 

PRIMJENA:

KOMPATIBILNOST: Folyx N se dobro miješa sa većinom sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporuka napraviti prije uporabe test kompatibilnosti. Ne koristiti ga u cvatnji usjeva.

bottom of page