top of page

FOLYX Zn

Tekuće folijarno gnojivo s mikroelementima

 

SASTAV: Mn 300 g/l,  Zn 200 g/l, Cu 50 g/l

Folyx Zn je tekuće gnojivo sa naglašenim mikroelementima kao faktor  stabilnosti i kvalitete prinosa. Tijekom niza pokusa stručnjaci su ustanovili da je nedostatak mangana, bakra i cinka najčešće glavni ograničavajući  faktor prinosa jer se nalaze u nedostatku u tlu. Razlozi za slabu opskrbljenost biljaka ovim mikroelementima može biti i visoka kiselost tla. Nedostatak im se može  uočiti i na vapnenastim, karbonatnim, slabo koloidnim, previše prozračnim tlima, na tlima sa izrazito visokim sadržajem organske tvari (stajski gnoj, gnojovka, slama), te u tlima koja su previše tretirana glifosatnim herbicidima.  Ostvaruje izvrsne rezultate u kukuruzu i svim žitaricama zbog svog „green efekta” koji se dobiva pozitivnim djelovanjem cinka i mangana, te se polje u roku od dva dana „zazeleni”, tj. riješava problem kloroze ( žućenja ) usjeva. Takođe djelovanjem bakra i mangana dobiva se veća otpornost na polijeganje, a bakar utječe i na redukciju napada raznih patogena. Stoga ova kombinacija mikroelemenata donosi mnoge koristi: povećava prinos i kvalitetu, povećava otpornost na polijeganje i bolesti, ima idealan odnos mikroelemenata potrebnih kukuruzu i žitaricama, povećava otpornost na sušu i pojačava fotosintezu.

 

 

PRIMJENA:

Izvanredne rezultate daje u kombinaciji sa SEAMAC 45, a ako se ne koristi SEAMAC 45 preporuča mu se dodati okvašivač Fortune.

Kompatibilnost: Folyx Zn se dobro miješa sa većinom sredstava za zaštitu bilja, ali je ipak preporuka napraviti prije uporabe test kompatibilnosti. Nije preporučljivo kombinirati ga sa sredstvima za zaštitu bilja pri visokim temperaturama i koristiti ga prije cvatnje usjeva.

To je nova poboljšana i stabilnija fomulacija, što je bitno i kod primjene i kod skladištenja.

bottom of page