top of page

GeO2

GeO2 (PRP SOL) - Biofiziološki aktivator tla

 

Sastav:  GeO2 je granulat kojeg tvori matrica, sastavljena od kalcijevog i magnezijevog karbonata i dodaci dobiveni  u tehnološkom procesu MIP ( željezo, cink ,bor ,mangan ...). Sastav je vezan u cjelinu pomoću vodotopivog veziva biljnog porijekla, lignosulfonata.

 

Primjena:GeO2 se upotrebljava na svim kulturama i svim vrstama tla. Količina granulata koja se upotrebljava ovisi o stanju tla i kulturi koja se uzgaja.

Preporuke gnojidbe:

 

 

 

 

 

 

 

tablica geo2.png

Uz preporučenu količinu GeO2 treba dodati planiranu količinu dušičnih gnojiva.

Pri intenzivnoj proizvodnji, na propusnim i iskorištenim tlima slabe plodnosti potrebno je u skladu s iskustvom dodati  P ili K u obliku mineralnih gnojiva. Kao i većina organizama, tako i mikroflora tla reagira na promjene u svom okolišu, tj. na temperaturu i vlažnost. Prisutnost  vlage u tlu i povišene temperature od konca zime do jeseni direktno stimuliraju aktivnosti mikroflore. To razdoblje je primjereno za dodavanje GeO2 . 

Proizveden po originalnoj MIP metodi ponovnog oživljavanja bioloških procesa u tlu koji su nužno potrebni za razvoj dugotrajne održive poljoprivrede. Tehnologija MIP sastoji se na aktiviranju cijeloga metabolizma mikro i makro organizama tla kontroliranom uporabom određenih mineralnih soli kojima se omogućuju pozitivne reakcije na razvoj tla i biljaka u njemu.

Učinci granulata GeO2 su:

-djeluje na mikrobne skupine višestruko ubrzavajući njihov rad i razmnožavanje, a time i na kruženje minerala u tlu

-povećana brojnost i aktivnost faune u tlu ( mikroorganizama ) ima direktan utjecaj na količinu organske tvari u tlu  i na njeno miješanje sa mineralima u tlu.

-povećana količina organske tvari stvara dobru poroznost tla koja je bitna za cirkulaciju zraka i vode u tlu, dok je prisutnost kisika u tlu vrlo bitna za razgradnju organske tvari i stvaranje HUMUSA

-kvaliteta i količina organske tvari u dijelu tla u kojem se razvija korijen pozitivno djeluje na rast biljke,a organske tvari vezuju vodu i tako pomažu biljkama prebroditi stres suše isto tako organska tvar veže na sebe minerale i time ih štiti od gubitka.

-stvaranjem humusa smanjuje se površina zbijenog tla tako da korijen dublje prodire u tlo i time direktno dolazi do povećanja površine tla dostupne biljkama koja sadrži veću raspoloživost organskih, mineralnih i vodotopivih hranjiva.

-biološka aktivnost koja se razvija upotrebom GeO2 teži ka neutralnoj vrijednosti pH bez obzira na vrstu tla i njegovom primjenom javlja se značajna promjena u vrijednosti pH tla.

Korištenjem biofiziološkog aktivatora  tla  GeO2 dobivamo mnoge koristi:

-Ubrzano nicanje usjeva  i  vrlo brzi porast biljne mase

-Pojavu glisti u tlu

-Vrlo dobru kondiciju usjeva bez obzira na nepovoljne uvjete

-Smanjeno pucanje tla kod suše i propusnost tla na suvišak oborina

-Neutralizaciju tla

-Rahli sloj tla sa dubokim korijenom

-Dugotrajno zelen usjev i vrhunske prinose

-Dodatne uštede na mineralnom gnojivu prilikom sjetve

GeO2 je granulat koji ima ekološki certifikat u Republici Hrvatskoj, ali se koristi i u širokoj praksi. Zemlja je izvor života, a tlo je osnovni supstrat za proizvodnju hrane o kojemu se mora voditi računa, te se mora njegovati i čuvati za slijedeće generacije. Suvremena poljoprivredna proizvodnja koja traži visoke prinose i kvalitetu poljoprivrednih proizvoda bi se trebala orijentirati i na očuvanje tla od devastacije koju donosi nekontrolirana uporaba mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava, te elementarne nepogode. Osnovna djelatnost društva je poljoprivreda. Danas je cilj  proizvesti što više hrane vrhunske kvalitete na što manjim površinama i to se radi svim raspoloživim sredstvima, ali ista najčešće devastiraju tlo i njegovu strukturu, te se na takvim tlima uočavaju slijedeće negativnosti:

- smanjenje sadržaja organske tvari u tlu

- narušavanje strukture tla ( zbijenost, nepropusni slojevi )

- lošiji vodozračni režim ( slabije propuštanje vode zbog zbijenosti, a dok neka tla zbog nedostatka organske tvari

  slabo "drže" vodu - problem u sušnom periodu  )

- tlo je podložnije ispiranju, odnosno eroziji zato što nema organske tvari kao “vezivnog tkiva”

- korisna makro i mikro fauna nestaju, te je slaba razgradnja organskih ostataka od prethodnih kultura

- veći je utrošak goriva, mehanizacija se brže troši i potrebna je sve veća snaga traktora i strojeva što stvara dodatne troškove

-nivo visokih prinosa često se ne može održati, bez obzira na količinu dodanih mineralnih gnojiva.

Posljedice ovakvo neodgovornog ponašanja prema tlu nas već sustižu kroz različite dodatne radnje i troškove kako bismo tlo održali u proizvodnom stanju. Kada se uzmu u obzir i elementarne nepogode koje nas sve češće pogađaju

( suše, poplave, tuče i dr. ) tlo kao medij o kojem je ovisan život sve više strada. Stoga je ulaganje u tlo i oporavak tla vrlo važna investicija u poljoprivrednoj proizvodnji i zapravo jedna od najvažnijih agrotehničkih mjera današnjice.

Pokusi pokazuju još jednu vrlo važnu stvar, a to je da se zaustavilo trošenje organske tvari u tlu koja je vrlo bitna za plodnost tla, a ako se rade zelene gnojidbe organska tvar se u tlu počela povećavati. pH reakcija tla teži prema neutralnoj vrijednosti, tj. pada kiselost tla. Sve u svemu korištenje GeO2 doprinosi da se vraća život u tlu i ono postaje plodnije i koristi svoje potencijale koji su zapravo neiskorišteni. Analize iz pokusa nakon primjene GeO2 dokazale su da se količina fosfora i kalija u tlu nakon višegodišnjeg korištenja ne smanjuje, nego naprotiv čak se lagano povećava.

Pakiranje: 25 kg i 600 kg.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg

Prve četiri slike prikazuju pokuse sa GeO2 gdje se jasno vide kulture u odličnoj kondiciji koje su polučile i odlične prinose. Peta slika pokazuje intenzivno vraćanje glisti u tlo već nakon dvije godine korištenja ovog biofiziološkog aktivatora tla. Šesta slika prikazuje „taban pluga“ koji je veliki problem u tlu jer ne propušta vodu i korijen u dublje slojeve tla, a koji GeO2 razbije već kroz tri godine korištenja. Niz je koristi koje se dobivaju korištenjem ovog jedinstvenog proizvoda, a najvažnije su vraćanje humusa u tlo i rješavanje problema kiselosti tla. Visoki prinosi i kvaliteta proizvoda danas su prioritet poljoprivredne proizvodnje, a GeO2 Vam to omogućuje, a da pri tome ČUVA Vaše tlo i poboljšava ga zbog toga je jedinstven proizvod. u poljoprivrednoj proizvodnji.

bottom of page