top of page

GLYFONOVA

KONCENTRAT ZA OTOPINU ( SL )

Djelatna tvar: 360 g/l glifosat

 

Primjena:

Na strništima za suzbijanje: Agropyron repens, Sorghum halepense, Cynodon dactylon, Cyperus rotundus i sličnih u dozi 8-10 l/h a kada ovi korovi razviju lisnu masu i dostignu visinu 15 - 40 cm. pred cvatnju i u cvatnji kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana a kod suzbijanja otpornih višegodišnjih korova 2 - 3 tjedna.

 

U vinogradima i voćnjacima (jabuka, kruška, marelica, šljiva, višnja, maslina ) u količini: a) 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova,b) 4-8 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova, c) 8-12 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova s osobito dubokim korijenom ili rizomima u punoj vegetaciji.

 

U vinovoj lozi se primjenjuje do završetka cvatnje a u voćnjacima najkasnije u roku od 90 dana od početka cvatnje kada korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu tj. kod visine korova 15 - 40 cm. Smije se koristiti samo u nasadima starijim od 2 godine odnosnone smije se koristiti u voćnjacima i vinogradima dok je kora još zelena.

Za pred žetveno suzbijanje korova u žitaricama i za desikaciju uljane repice, tretiranjem najkasnije 14 dana prije žetve u dozi 2 – 4 l/ha Slama s tretiranih površina ne smije se koristiti za kompost u proizvodnji povrća, gljiva i silažu.

 

Za obnovu livada i pašnjaka, tretiranjem u vrijeme intenzivnog rasta korova i livadnih trava u dozi 2-4 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova i 4 - 10 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova. U suhim kanalima (III i IV reda) ili u povremeno plavljenim kanalima i močvarama koje se nakon odvodnje privode kulturi u dozi 4 - 8 l/ha uz napomenu da djelovanje pripravka traje od 14 - 21 dan te se u tom periodu ne smiju kositi ili obrađivati. Voda se smije puštati u kanale najranije 7 dana nakon primjene.

 

Na neobrađenim površinama primjenom u vrijeme pune vegetacije u dozi 4 - 12 l/ha.

 

Na željezničkim prugama za suzbijanje zeljastih i drvenastih korova u dozi 8 - 12 l/ha.

 

U šumskim nasadima iz zrakoplova radi suzbijanja drvenastih korova : divljeg kestena, lijeske, gloga, topole, johe, bagrema, divlje ruže, kupine, borovnice, bazge, vrijesa, bukve, hrasta, graba, breze, vrbe i sl. u količini:

- 5-6 l/ha u nasadima bijelog i crnog bora uz utrošak vode od 75 -100 l/ha.

- 6-7 l/ha u nasadima smreke uz utrošak vode od 75 l/ha.

- 7-8 l/ha kod pripreme površina za pošumljavanje uz utrošak vode od 75 l/ha.

 

U šumskim rasadnicima tretiranjem između redova u vegetaciji uz obavezno korištenje štitnika u dozi 4,5 l/ha. Za primjenu koristiti uređaje niskog pritiska.

U sadnicama smreke i bora u dozi 6 l/ha tretiranjem po cijeloj površini u vrijeme potpunog mirovanja četinjača, a rasta korova.

U mladim nasadima četinjača za suzbijanje drvenastih korova: - tretiranjem drvenastih korova tijekom vegetacije uz uporabu štitnika u koncentraciji od 2 %. - tretiranjem po cijeloj površini početkom jeseni kada su sadnice u fazi završnog rasta u koncentraciji 1 %.

Za suzbijanje izdanaka i izbojaka tretiranjem panjeva odmah nakon sječe stabala (svibanj – prosinac) 15 % otopinom.

 

Poslije čiste sječe šume u pripremi površina za sadnju : a) tretiranjem izdanaka i izbojaka u punoj vegetaciji u periodu intenzivnog rasta 1% koncentraciji. b) tretiranjem svježe posječenih panjeva u periodu kolovoz–rujan u 2 % koncentraciji.

 

Količina pripravka ovisi o stupnju zakorovljenosti i vrsti korova.Za najvažnije vrste iznosi:

- 4 l/ha za Agropyron repens,

- 4-5 l/ha za Sorghum halepense, Cirsium arvense, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Artemisia vulgaris, Taraxacum officinale

- 6-8 l/ha za Rubus spp., Cyperus rotundus,

- 8-10 l/ha za Cynodon dactylon Primjenjuju se pred cvatnju i u doba cvatnje korova kada je silazno kolanje asimilata najintenzivnije.

 

Primjena uz utrošak vode na bazi 100 - 200 l/ha

Prije pripreme za sjetvu kukuruza, suncokreta, krumpira i šećerne repe za suzbijanje:

- jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha.

- pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.

- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha.

Obrada tla i sjetva mogu se obaviti 5 dana nakon primjene. Nije dozvoljena uporaba glifosata prije sjetve šećerne repe na laganim pjeskovitim tlima.

 

Nakon žetve / berbe kultura ( strništa, površine iza povrtnih kultura…)

-pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha.

- Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 5 l/ha.

- Divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka (Convolvulus arvensis) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha.

 

Vinogradima, voćnjacima ( visokih uzgojnih oblika) : jabuke, kruške, marelice, masline. Za suzbijanje: jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova kada su 5 - 10 cm. visoki u dozi 1,5 - 2 l/ha,pirike – kada je visine 10 - 25 cm. u dozi 2 - 3 l/ha, Cirsium arvense u stadiju razvoja pune rozete ( 15 - 25 cm. visine) u dozi 3 - 4 l/ha, divljeg sirka kada je visine 15 - 30 cm. i poljskog slaka ( Convolvulus arvensis ) kada je visok 20 - 40 cm. u dozi 5 - 6 l/ha. troskota (Cynodon dactylon) kada je visine 10 - 25 cm. razdvojenom ( split ) primjenom 2 x 2,5 l/ha.

 

Ne smije se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu ( do 2 godine) dok je kora zelena odnosno sve dok još nije formirana prava kora voćaka i vinove loze. Primjenom pripravaka na bazi glifosata s smanjenim količinama vode može se uštedjeti, a za to je potrebna ispravna prskalica, sapnice kojima se može precizno primijeniti 100 - 200 l vode po hektaru, podešen radni tlak i prilagođena brzina traktora.

 

Za tretiranje manjih površina (okućnice, oko gospodarskih objekata, kanali, rubovi cesta, ograde, oko dalekovoda , groblja i dr.) leđnim prskalicama za suzbijanje jednogodišnjih korova rabi se 1 % koncentracija a višegodišnjih 2 % (100 odnosno 200 ml. pripravka u 10 l. vode).

Pakiranje: 1  L, 20  L

Karenca: 14 dana za uljanu repicu; 7 dana za pšenicu, ječam, zob, stočni bob, grašak, lan, naranču, mandarinu, limun, grejp, badem, jabuku, krušku, marelicu, breskvu, nektarinu, trešnju, vinovu lozu, maslinu i duhan; za šljivu je osigurana vremenom primjene.

bottom of page