top of page

MESI

Koncentrat za suspenziju (SC)

Djelatna tvar: mezotrion 100 g/l

 

MESI je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu. Djelatna tvar mezotrion ulazi u biljku i putem korijena i putem lista što omogućuje djelovanje na korove koji su nikli, ali isto tako štiti i od naknadnog ponika korova. Ova je karakteristika vrlo značajna u suzbijanju nekih problematičnih korova čije se nicanje proteže kroz duži vremenski period kao npr. europski mračnjak (Abuthilon theophrasti). Mezotrion sprečava biosintezu karotenoida pa tretirani korovi ostaju bez pigmenata što se očituje kroz tzv. "bleaching efekt", tj. potpuno izbjeljivanje lisnog aparata. Korov ugiba otprilike 2 tjedna nakon folijarne primjene, dok kod zemljišne primjene korov ugiba već u nicanju.


Primjena i doza: Kada je kukuruz u fazi 2-8 (10) listova. Najbolje djelovanje na uskolisni jednogodišnji korov u fazi 2-4 lista i širokolisni
jednogodišnji korov u fazi 2-6 prava lista. Ne dodavati okvašivač!
Doze (ovisno od faze korova i sastava korovske flore): 0,8-1,5 l/ha (korekcijski tretman protiv širokolisnih korova). Manjim dozama se prska ako su korovi u ranoj fazi dok se doza poveća ako su korovi u odmaklim fazama.


Djelovanje: U kombinacijama (npr. osnovni tretman za cjelovitu zaštitu u jednom prolazu) doze su manje ovisno od partnera u kombinacijama.


MESI dobro djeluje na slijedeće korove: poljski mošnjak (Thlaspi arvense), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), pelinolisnu ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), obični kužnjak (Datura stramonium), dikicu (Xanthium strumarium), poljsku gorušicu (Sinapis arvensis), samonikli suncokret, poljsku potočnicu (Myosotis arvensis), običnu dimnjaču (Fumaria officinalis), običnu konicu (Galinsoga parviflora), lobode (Chenopodium spp.), obični kostriš (Senecio vulgaris), samonikli krumpir, čvorasti smrdelj (Galeopsis tetrahit), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), običnu rusomaču (Capsella bursa¬pastoris), dvornik (Polygonum spp.), perzijsku čestoslavicu (Veronica persicaria), običnu kiselicu (Rumex acetosa), crnu pomoćnicu (Solanum nigrum), mrtve koprive (Lamium spp.), običnu malu mišjakinju (Stellaria media) i grahorice (Vicia spp.). U stadiju do 4 lista korova suzbija: poljsku ljubičicu (Viola arvensis), štireve (Amaranthus spp.), samoniklu uljanu repicu, kamilice (Chamomilla spp.), broćiku (Galium aparine), pepeljugu (Atriplex spp.), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus). Smanjuje zakorovljenost sa vrstama: koštan (Echinochloa crus¬galli) i svračica (Digitaria sanguinalis). Sprječava razvoj slijedećih korova: poljske preslice (Equisetum arvense), velikog slaka (Calystegia sepium) i poljskog osjaka (Cirsium arvense). Nezadovoljavajuće suzbija slijedeće korove: mišji repak (Alopecurus myosuroides), muharike (Setaria spp.), jaru divlju zob (Avena fatua), stoklase (Bromus spp.), običnu slakoperku (Apera spica¬venti), jednogodišnju vlasnjaču (Poa annua) i mjehurastu sljezoliku (Hibiscus trionum).


Miješanje: O mogućnosti miješanja s drugim herbicidima raspitajte se kod vlasnika rješenja o registraciji ili zastupnika.


Upozorenja: Ako je prskanu površinu potrebno prijevremeno preorati, smiju se ponovo sijati kukuruz i kukuruz šećerac. Nakon provedenog dubokog oranja, nema ograničenja za jesensku sjetvu ozime pšenice, pšenoraži, ozimog ječma, ljuljeva, uljane repice, lucerne i djeteline, odnosno proljetnu sjetvu suncokreta i soje te sadnju krumpira.


Ograničenja: MESI se smije primijeniti jedan put godišnje na istoj površini.
Ne smije se prskati na vlažan list kukuruza i korova. Ne smije se primijeniti u sjemenskom kukuruzu. Ne smije se primjenjivati po vrućem i vjetrovitom vremenu. Prilikom primjene treba spriječiti zanošenje škropiva na susjedne usjeve.
Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Karenca: osigurana vremenom primjene.

mighty 1.jpg

Osjak

mighty 2.jpg

Slak

mighty3.jpg

Ambrozija

mighty 4.jpg

Bijela loboda

bottom of page