top of page

BENTA 480 SL

Koncentrat za otopinu (SL) 

Djelatna tvar: Bentazon 480 g/l

 

Primjena:

BENTA 480 SL je selektivno herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih širokolisnih korova u:

1) Grašak (zeleni i suhi) - primjeniti u količini od 2 l/ha, kada su jednogodišnji širokolisnikorovi u stadiju 2-4 prava lista, a usijeva visine 8-12cm, u atDIJU 1-2 LISTA (BBCH11-12). Za proširenjespektra djelovanja, sredstvo se može kombinirati s drugim sredstvima za zaštitu bilja namjenjenim za suzbijanje širokolisnih korova registreiranih za primjenu u grašku u količini navedenoj na uputi za primjenu.

 

2) Grah (mahunar i suhi) - primijeniti u količini od 2l/ha, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u stadiju 2-4 prava lista, a usjev visine 8-12cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH11-13)

 

3) Soja - primjeniti u količini od 2l/ha, kada su jednogodišnji širokolisni korovi u stadiju 2-4 prava lista, a usjev visine 8-12 cm, u stadiju 1-3 lista (BBCH11-13). Za proširenje spektra djelovanja, sredstvo se može kombinirti s drugim sredstvima za zaštitu bilja namjenjenim za suzbijanje širokolisnih korova registriranih za primjenu u soji u količini navedenoj na uputi za primjenu.

Broj primjena u jednoj vegetacijskoj zoni: 1. Utrošak vode: 200 - 300 l/ha.

Djeluje na: europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični šćir (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia elatior - do dva lista), jarmeni (Anthemis spp.),

lobode (Atriplex spp. i Chenopodium spp. - do dva lista), pastirska torbica (Capsella bursa - pastoris), obična konica (Galinsoga parviflora), ljepljiv bročika (Galium aparine), Kamilice (Matricari spp.) poljska potočnica (Myosotis arvensis), crna pomoćnica (Solanum nigrum), srednja mišjakinja (Stellaria media), dikice (Xanthum spp.) i dr. kda su razvijena 2-4 lista korova.

Ograničenja: Sredstvo BENTA 480 SL smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo BENTA 480 SL ne smije se miješaati s drugim selektivnim herbicidima za kontrolu uskolisnih korova. Ne miješati s okvašivačima.

Fitotoksičnost: Zbog moguće fitotoksičnosti izbjegavati primjenu pri temperaturama iznad 25°C

.

Mogućnost miješanja: O mogućnostima miješanja sredstva BENTA 480 SL s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika

Pakiranje: 1 L. BENTA 480 SL je razvrstna u III grupu otrova

Karenca: 60 dana za soju; 40 dana za zeleni grašak; 35 dana za grah mahunar. Osigurana je vremenom primjene za suhi grah i grašak.

Napomena: preparati na bazo djelatne tvari bentazon 480 g/l koriste se još u kukuruzu, krumpiru, pšenici, ječmu, raži, lucerni i djetelinama.

Postupak doregistracije za ove kulture naše proizvoda BENTA 480 SL je u tijeku.

bottom of page