top of page

MARVEL

TEKUĆA KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (SC)

Djelatna tvar: 240 g/l nikosulfuron

 

Primjena:

Isključivo kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova kao i nekih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu bez podusjeva nakon nicanja kukuruza i korova (post-em).

 

Doza primjene: 170 – 250 ml/ha - Jednogodišnji i višegodišnji travni korovi Primijeniti u stadiju razvoja kukuruza od 2 do 8 listova (BBCH 12-18). Najbolji učinak postiže se na korove u fazi intenzivnog porasta i u optimalnoj fazi razvoja. Optimalno vrijeme primjene prema stadiju razvoja korova je kada su jednogodišnje trave u fazi razvoja 1-3 lista (BBCH 11-13)(šćir do 4 lista) (BBCH 14). Utrošak vode: 200–400 l/ha uz podešavanje mlaznica  za potpunu pokrivenost lisne mase i jednoličan raspored škropiva.

 

Izvrsna ili vrlo dobra učinkovitost: Echinochloa crus-galli (koštan, kostrva),Panicum sp. (prosa), Setaria sp. (muhari), Sorghum halepense (divlji sirak), Amaranthus retroflexsus (obični šćir),Senecio vulgaris (obični kostriš).

Dobra učinkovitost: Setaria viridis (zeleni muhar), Solanum nigrum (crna pomoćnica), Polygonum persicaria (veliki dvornik); Prihvatljiva učinkovitost: Chenopodium album (bijela loboda)

 

Maksimalni broj tretiranja u sezoni: jedan puta.  MARVEL je sistemični herbicid koji se brzo raspoređuje u biljci. Spada u skupinu sulfonilureja herbicida. Rast korova prestaje unutar 6 sati od primjene sredstva, a. Tretirani korovi postaju smeđi i nekrotični, a odumiranje korova obično nastupa unutar jednog do tri tjedna nakon primjene, ovisno o vrsti i uvjetima. Kukuruz je tolerantan na nikosulfuron, jer ga brzo metabolizira u oblik koji nije aktivan i stoga ne ostavlja rezidue ni u zrnu ni u silaži.

 

Mogućnost miješanja: za poboljšanje učinka na širokolisne korovske vrste MARVEL se može miješati s jednim odherbicida na osnovi slijedećih aktivnih tvari: dikamba, tembotrion, sulkotrion, mezotrion. MARVEL se ne smije miješati s organofosfornim insekticidima. Ako se mora tretirati organofosfornim insekticidom, potrebno je barem 1 tjedan razmaka između tretiranja ovih djelatnih tvari. U praksi se pokazala odlična kombinacija:

 

MOTIKAN 0,5 l/ha + MARVEL 0,175-0,2 l/ha + FORTUNE i po učinkovitosti i po cijeni. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen se smiju sijati ozima pšenica, ozimi ječam, ozima raž i tritikale.Nakon dubokog oranja u proljeće u normalnom plodoredu smiju se sijati jara pšenica i jari ječam, a 10 mjeseci nakon primjene smiju se sijati grah, zob, soja, a 12 mjeseci nakon primjene smiju se sijati ostale kulture.

 

U slučaju propadanja usjeva (kukuruza), nakon dubokog oranja, 15 dana nakon primjene smije se sijati samo kukuruz.

MARVEL - Pakiranje: 0,1 L i 1 L

MARVEL je svrstan u III grupu otrova.

Karenca: osigurana je dopuštenim vremenom primjene.

bottom of page