top of page

MAZA 4% SL

Koncentrat za otopinu (SL) - 40 g/l imazamoks

 

Primjena: MAZA 4% SL je sistemični herbicid namjenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u IMI-tolerantnim hibridima suncokreta.

Primjenjuje se u količini 1,25 l/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 2-8 listova kulture (BBCH 12-18). Ne primjenjivati na drugim sortama ili hibridima suncokreta. Primjena se vrši jednokratno.

Preporučeni utrošak vode iznosi 150-400 l/ha. Korovi se potpunije suzbijaju kada su u ranijim razvojnim fazama.
Maksimalni broj tretiranja u sezoni: 1

Ima dobro djelovanje na slijedeće važnije vrste korova: pelinolisni limundžik (Ambrosia elatior), bijela loboda (Chenopodium album), poljske gorušica (Sinapis arvensis), štirevi (Amaranthus retroflexus, A. blitoides), crna pomoćnica (Solanum nigrum), poljski slak (Convolvulus arvensis), muhari (Setaria viridis, S. glauca, S. verticiliata), divlji sirak iz sjemena i iz rizoma (Sorghum halepense), kužnjak (Datura stramonium), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus).

Plodored: U slučaju propadanja usjeva, uz duboko preoravanje mogu se sijati samo suncokret i soja.

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u IMI tolerantnim hibridima suncokreta.

Ograničenja: Sredstvo MAZA 4% SL smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Primjena dozvoljena samo u

IMI-tolerantnim hibridima suncokreta. Primjena iz zraka nije dopuštena.

Pakiranje: 1 l

Napomena: Preparat na bazi djelatne tvari ima zamoks 40g/l

koristi se jos u soji, lucerni, grahu i grašku. postupak u doregistraciji za ove kulture je u tijeku.

3.jpg
2.jpg
1.jpg

Crna pomoćnica  

 Štir obični 

 Ambrozija

6.jpg
5.jpg
4.jpg

Muhari

 Poljski slak

Divlji sirak

bottom of page