top of page

NICO 4 SC

TEKUĆA KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (SC)

Djelatna tvar: nikosulfuron 40 g/l


NICO 4 SC je sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu nakon nicanja (post-em).
Primjenjuje se: u količini 1 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (10 ml u 2-4 l vode na 100 m2) u stadiju razvoja kukuruza 3 – 6 listova (BBCH 13 - 16).


Djelovanje: Vrlo dobro (≥ 85%) i dobro (75-85%) djeluje se na slijedeće jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove: divlji sirak (Sorghum halepense), koštan (Echinochloa

crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), svračica (Digitaria sanguinalis), jara divlja zob (Avena fatua), pirika (Agropyron repens). Dobro (75-85%) djeluje na slijedeće jednogodišnje širokolisne korove: uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus). Srednje dobro (60-75%) djeluje na slijedeće jednogodišnje širokolisne korove: bijela loboda (Chenopodium album), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), crna pomoćnica (Solanum nigrum), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum persicaria), srednja mišjakinja (Stellaria media).


Mogućnost miješanja: Dobro se mješa sa herbicidima na bazi dikambe i mezotriona,a o drugim miješanjima sredstva NICO 4 SC s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji/zastupnika.


Upozorenja: Sredstvo NICO 4 SC smije se koristiti najviše jedanput godišnje na istoj površini. Ne preporučuje se primjena sredstva NICO 4 SC u sjemenskom kukuruzu bez prethodne provjere. Sredstvo NICO 4 SC ne smije se primjenjivati na usjev u stresu nastao uslijed suviška vode, hladnoće, napada biljnih bolesti i štetnika, kao i od prethodno primijenjenih herbicida. Ne preporučuje se tretirati pri temperaturama višim od 25° C. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena. U slučaju prijevremenog preoravanja usjeva, 30 dana nakon primjene sredstva NICO 4 SC smije se sijati samo kukuruz. U normalnom plodoredu nakon dubokog oranja u jesen smiju se sijati ozime žitarice. Ostale kulture smiju se sijati/saditi tek u slijedeće proljeće.

Pakiranje: 1l.
Karenca: 120 dana za kukuruz za zrno; 35 dana za silažni kukuruz.

nico.jpg
Divlji sirak                         Koštan                                  Muhari                                   Svračica                         Pirika
bottom of page