top of page

PACK 4 ASA

POTPUNA KOMBINACIJA ZA SVE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVE U KUKURUZU SA ČETIRI PROVJERENA HERBICIDA
Djelatna tvar: 480 g/l dikamba + 250 g/kg rimsulfuron + 100 g/l mezotrion + 40 g/l nikosulfuron


Doza: ovaj pack se primjenjuje za 2 ha.
Primjena:

TRAWELL isključivo kao selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u kukuruzu za zrno i silažu bez
podusjeva nakon nicanja kukuruza i korova (post-em). Doza primjene: 40-50 g/ha. Primjenjuje se nakon nicanja usjeva i korova (post em), u vrlo niskim dozama po hektaru. Trawell djeluje putem lista i korijena.


Koristi se za suzbijanje:
a) višegodišnjih travnih korova - divljeg sirka (Sorghum halepense) i pirike (Agropyron repens),
b) jednogodišnjih travnih korova - običnog koštana (Echinocloa cruss-gali), muharika (Setaria spp.),divljeg prosa (Panicum spp.) i obične svračice (Digitaria sanguinalis) te nekih širokolisnih korova jednokratno, ako je nicanje korova ujednačeno, u količini 40-50 g/ha uz dodatak okvašivača.


MOTIKAN translokacijski herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu bez podusjeva (za zrno i silažu), u količini od 500-700 ml/ha (50-70 ml u 10-40 l vode na 1000 m²), primjenom poslije nicanja, kada kukuruz razvije 3-5 listova, po cijeloj površini ili primjenom u trake, pri čemu se navedena doza odnosi na stvarno tretiranu površinu trake. Kod primjene u trake prska se pojas unutar reda kukuruza širine 25-30 cm, uz međurednu kultivaciju. Ne smije se koristiti u sjemenskom kukuruzu.


NICO 4 SC je sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih te nekih jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i silažu nakon nicanja (post-em) u količini 1 l/ha uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha (10 ml u 2-4 l vode na 100 m2) u stadiju razvoja kukuruza 3 – 6 listova. Vrlo dobro i dobro djeluje se na slijedeće jednogodišnje i višegodišnje uskolisne korove: divlji sirak (Sorghum halepense), koštan (Echinochloa crus-galli), sivi muhar (Setaria glauca), svračica (Digitaria sanguinalis), jara divlja zob (Avena fatua), pirika (Agropyron repens). Dobro djeluje na slijedeće jednogodišnje širokolisne korove: uzlati dvornik (Polygonum lapathifolium), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), hrapavi šćir (Amaranthus retroflexus). Srednje dobro djeluje na slijedeće jednogodišnje širokolisne korove: bijela loboda (Chenopodium album), europski mračnjak (Abutilon theophrasti), crna pomoćnica (Solanum nigrum), slakasti dvornik (Polygonum convolvulus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum persicaria), srednja mišjakinja (Stellaria media).


MESI je selektivni, sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova i smanjenje zakorovljenosti sa jednogodišnjim travnim korovima u kukuruzu za zrno i silažu. Djelatna tvar mezotrion ulazi u biljku i putem korijena i putem lista što omogućuje djelovanje na korove koji su nikli, ali isto tako štiti i od naknadnog ponika korova. Ova je karakteristika vrlo značajna u suzbijanju nekih problematičnih korova čije se nicanje proteže kroz duži vremenski period kao npr. europski mračnjak (Abuthilon theophrasti). Mezotrion sprečava biosintezu karotenoida pa tretirani korovi ostaju bez pigmenata što se očituje kroz tzv. "bleaching efekt", tj. potpuno izbjeljivanje lisnog aparata. Korov ugiba otprilike 2 tjedna nakon folijarne primjene, dok kod zemljišne primjene korov ugiba već u nicanju. Doze (ovisno od faze korova i sastava korovske flore):
0,8-1,5 l/ha (korekcijski tretman protiv širokolisnih korova).
Kao okvašivač preporučamo SEAMAC 45 1 l/ha.


Pakiranje: 1 l Motikan +100 g Trawel + 1 l Mesi + 1 l Nico 4 SC.
Karenca: 120 dana za kukuruz za zrno; 35 dana za silažni kukuruz.
NAPOMENA: Preporučene doze odnose se samo na ovaj pack, ako proizvodi idu odvojeno treba se držati propisanih doza za
pojedinačnu uporabu.

MOTIKAN TURBO PACK1.jpg
Osjak                                     Slak                                  Ambrozija                           Bijela loboda               Dikica
MOTIKAN TURBO PACK2.jpg
Divlji sirak                          Koštan                               Muhari                                  Svračica                           Pirika
bottom of page