top of page

PLUSS

TEKUĆI KONCENTRAT ZA EMULZIJU (EC) 

Djelatna tvar: 250 g/l fluroksipir

 

Primjena:

Translokacijski herbicid za suzbijanje širokolisnih korova: rusomača (Capsela bursa pastoris), slak (Convolvulus arvensis), dimnjača, kopriva, broćika (Galium aparine), mrtva kopriva (Lamium purpureum), poljska potočnica (Myosontis arvensis), slakasti dvornik (Polygonum spp.), divlja kupina (Rubus spp.), šćav (Rumex spp.), koštan (Echinocloa crus-galli), crna pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stelaria media), maslačak (Taraxacum officinale), poljska čestoslavica, grahorica. Koristi se u:

 

1. ozimim žitaricama suzbija slakasti dvornik, broćiku, mišjakinju, divlju kupinu, mrtvu koprivu i dr. Koristi se u količini

-  0,6 – 1,2 l/ha ovisno o zakorovljenosti i to:

-  0,6 – 0,8 l/ha (60-80 ml na 1000 m²) kod slabije i umjerene zakorovljenosti

-  0,8 – 1,2 l/ha (80-120 ml na 1000 m²) kod izrazito velike zakorovljenosti.

 

2. jarim žitaricama se koristi u količini 0,4 – 0,8 l/ha (40-80 ml na 1000 m²). Prskanje se obavlja kada žitarice imaju tri lista pa do pojave ligule zadnjeg lista (fenofaze 13 – 39 po ZCK ljestvici).

U kombinacijama preporučamo miješati: PLUSS 0,4 i NUANS 12 g/ha.

 

3. kukuruzu suzbija već navedene otporne širokolisne korove. Koristi se u količini od 0,8 l/ha u 300 – 400 l vode/ha (80 ml u 30-40 l vode na 1000 m²) prskanjem kada kukuruz ima 3 – 6 listova.  Suzbija također crnu pomoćnicu i veliki slak.

 

4. voćnjacima jezgričavog voća koristi se za suzbijanje otpornih širokolisnih korova s dubokim korjenovim sistemom, kao što su slak, šćav, kupina i drugi u količini 1,5 – 2 l/ha u 300 – 400 l vode/ha (150–200 ml u 30–40 l vode na 1000 m²). Prska se u vrijeme intenzivnog porasta korova do početka cvatnje. Treba spriječiti zanošenje preparata na lišće i drugezelene dijelove voćaka.

 

5. na pašnjacima i livadama suzbija kupinu, šćav, maslačak i koprivu. Koristi se u količini 1,5 l/ha (150 ml na 1000 m²) prskanjem u vrijeme porasta korova sve do cvatnje. Šćav se najbolje suzbija prije prvog ili nakon drugog otkosa.

 

6. luku iz lučice u količini 0,5 – 0,8 l/ha u vrijeme kada jednogodišnji sjemenski širokolisni korovi imaju 2–6 listova, a luk ima 2 – 6 pravih listova (slak prskati kada je 10 – 30 cm dužine). Preporučena količina vode za sve kulture je 200 – 400 l/ha. U kukuruzu je PLUSS korektivni herbicid koji suzbija kasni ponik slaka (Convolvulus arvensis).

 

OGRANIČENJA: Sredstvo se smije primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini ili nasadu i ne smije se primjenjivati u MLADOM SALATNOM LUKU. Kod primjene treba spriječiti zanošenje pripravka na druge usjeve. Tretiranu slamu ne koristiti za izradu komposta za povrtlarstvo. Primjena iz zrakoplova dozvoljena pod uvjetom da se provodi najmanje 500 m od gospodarskih zgrada, naselja, šuma, te 300 m od vodotokova, jezera i bunara. Brzina vjetra ne smije preći 3 m/s. U nasadima voćaka ne miješati s kontaktnim herbicidima. Ne  koristiti na lakim  tlima.

 

PLUSS je pakiran u pakiranja od 0,2 L i 1 L

PLUSS je svrstan u III grupu otrova.

Karenca: 63 dana za žitarice, kukuruz i  voćnjake. Za glavice luka 70 dana, za livade i pašnjake 21 dan.  

bottom of page