top of page

RINIDI WG

VODODISPERGIRAJUĆE GRANULE WG

Sadrži: dikamba 550 g/kg + nikosulfuron 92 g/kg + rimsulfuron 23 g/kg

Doza i primjena: RINIDI WG je selektivni sistemični herbicid namijenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu. Primjenjuje se u količini 440 g/ha nakon nicanja (post-em) u stadijima razvoja 3-9 listova kukuruza (BBCH 13-19). Primijeniti zajedno s  okvašivačem FORTUNE 0,2 l/ha.

Spektar djelovanja:

Dobro suzbija: - širokolisni korovi: zapadnoamerički šćir (Amaranthus blitoides), oštrodlakavi šćir (Amaranthus retroflexus), bijela loboda (Chenopodium album), pjegavi dvornik (Polygonum persicaria), obični kostriš (Senecio vulgaris), crna pomoćnica (Solanum nigrum), mišjakinja (Stellaria media), broćika (Galium aparine) , europski mračnjak (Abutilon theophrasti), obični kužnjak (Datura stramonium), poljska ljubičica (Viola arvensis), poljski osjak (Cirsium arvense).

- uskolisni korovi: obični koštan (Echinochloa crus-galli), divlji sirak (Sorghum halepense), muhari (Setaria spp.)  pirika (Agropyron repens), Ljubičasta svračica (Digitaria sanguinalis).

Karenca: Osigurana je vremenom primjene u kukuruzu za zrno i kukuruzu za silažu.

Plodored: Nakon primjene sredstva, 6 mjeseci se ne mogu sijati/saditi druge kulture osim žitarica. U slučaju propadanja usjeva uz duboko oranje može se sijati samo kukuruz.

Radna zabrana: Ulazak životinja na tretirano područje dopušteno je 30 dana nakon primjene sredstva.

Fitotoksičnost: Ako se sredstvo primjenjuje u propisanim količinama i na propisani način ono nije fitotoksično za kulture u kojima je odobrena primjena. Prilikom primjene sredstva RINIDI WG spriječiti zanošenje škropiva na susjedne kulture. 

Ograničenja: Sredstvo RINIDI WG smije se koristiti jedanput godišnje na istoj površini. Sredstvo se ne smije primijeniti u kukuruzu šećercu. Prije primjene sredstva na hibridima potražiti savjet tvrtke koja proizvodi sjeme.

Primjena iz zraka nije dozvoljena.

Mogućnost miješanja i kompatibilnost s drugim sredstvima: O mogućnostima miješanja sredstva RINIDI WG s drugim sredstvima raspitati se kod vlasnika rješenja o registraciji.

RINIDI 1.jpg

Divlji sirak

RINIDI2.jpg

Koštan

RINIDI 3.jpg

Osijak

RINIDI 4.jpg

Slak

bottom of page