top of page

Quick 5 EC

TEKUĆI KONCENTRAT ZA EMULZIJU (EC)

Djelatna tvar: 50 g/l kvizalofop-p- etil

 

Primjena: Quick 5 EC se primjenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova u: suncokretu i uljanoj repici.

QUICK 5 EC je sistemično herbicidno sredstvo namijenjeno suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih korova i pirike (Agropyron repens) u slijedećim kulturama:

1) Uljanoj repici: - Primijeniti u količini od 0,7-1 l/ha za suzbijanje samoniklih žitarica kada je kultura u stadiju kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH10-52) - Primijeniti u količini od 1-1,5 l/ha za subzijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kada je kultura u stadiju kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH10-52) - Primijeniti u količini od 2-2,5 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je kultura u stadiju kotiledona do stadija vidljivih cvjetnih pupova (BBCH10-52).

2) Suncokretu: - Primijeniti u količini od 1-1,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova kada je kultura u stadiju od četiri lista do stadija dva vidljiva izdužena internodija (BBCH14-32) - Primijeniti u količini od 2-2,5 l/ha za suzbijanje pirike (Agropyron repens) kada je kultura u stadiju od četiri lista do stadija dva vidljiva izdužena internodija (BBCH14-32) Korove tretirati u aktivnom porastu, od stadija razvoja 2 lista pa do kraja busanja. Količina primjene ovisi o stupnju zakorovljenosti i stadiju razvoja korova. Veću količinu potrebno je upotrijebiti u slučaju jače zakorovljenosti, ako prevladava stadij busanja korovnih trava i u slučaju prisutnosti divlje zobi. U slučaju primjene drugih herbicida potrebno je poštivati razmak između primjena od 14 dana u uljanoj repici i 21 dan u suncokretu. Utrošak vode: 200 - 400 l/ha. Broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: 1.

Ograničenja: Smije se primijeniti samo jedanput godišnje na istoj površini (u razdvojenoj primjeni najviše dva puta).

Na suncokretu i uljanoj repici smije se primjenjivati samo prije početka cvatnje. Primjena iz zrakoplova nije dopuštena.

Fitotoksičnost: Kod primjene se mora spriječiti zanošenje škropiva na sve susjedne monokotiledone usjeve

(kukuruz, žitarice i dr.).

Mogućnost miješanja: Ne preporučuje se miješanje s drugim sredstvima.

Pakiranje: 1 l

Karenca: Osigurana je dopuštenim vremenom primjene za suncokret i uljanu repicu.

Napomena: preparati na bazi djelatne tvari 50 g/l kizalofop-p-etil koriste se još i u soji, šećernoj repi i krumpiru.

Postupak doregistracije za ove kulture našeg proizvoda Quick 5 EC je u tijeku.

bottom of page