VANTEX

MIKROENKAPSULIRANA KONCENTRIRANA SUSPENZIJA (MC) žute boje

Djelatna tvar: 60 g/l gama-cihalotrin Otapalo u sredstvu: Solvesso 200.................4%

 

Namjena i način primjene sredstva: insekticid za suzbijanje štetnika u voćarstvu, vinogradarstvu, ratarstvu i povrtlarstvu. Primjenjuje se prskanjem prskalicama i raspršivačima. Primjena iz zrakoplova dozvoljena samo u ratarstvu na velikim površinama  gdje nema opasnosti od kontaminacije voda pod strogo određenim uvjetima navedenim u uputi.. Kontaktni insekticid za suzbijanje štetnika:

 

1) U voćarstvu: jabučnog savijača (Cydia/Carpocapsa pomonella), u koncentraciji sredstva 0,004-0,005% (4-5 ml u 100 l vode); jabučne zelene uši (Aphis pomi) i jabučne pepeljaste uši (Dysaphis plantaginea), u koncentraciji sredstva 0,004-0,0045% (4 - 4,5 ml u 100 l vode); lisnih minera (Leucoptera malifoliella i drugih), u koncentraciji od 0,005% (5 ml u 100 l vode);

 

2) U vinogradarstvu: pepeljastog i žutog grozdovog moljca (Lobesia botrana i Eupoecilia ambiquella), u  koncentraciji sredstva 0,004-0,006% (4-6 ml u 100 l vode);

 

3) U kupusnjačama: kupusnog bijelca (Pieris brassicae) u početnim razvojnim stadijima gusjenica, prije njihovog zavlačenja u glavu kupusa, u količini sredstva 0,05-0,06 l/ha (0,5-0,6 ml na 100 m2); kupusnog moljca (Plutella xylostella) prije zavlačenja gusjenica u glavu kupusa, u količini sredstva 0,05-0,06 l/ha (0,5-0,6 ml na 100 m2);kupusne lisne uši (Brevicoryne brassicae), u količini sredstva 0,07-0,08 l/ha (0,7-0,8 ml na 100 m2);

 

4) U žitaricama: žitnih stjenica (Eurygaster sp.), u količini sredstva 40-50 ml/ha; žitnih balaca (Oulema sp.) u količini sredstva 40-50 ml/ha; 5) u uljanoj repici: repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), u količini sedstva od 60 ml/ha (6 ml na 1000 m2);

 

6) U šećernoj repi: repinog buhača (Chaetocnema tibialis), u količini sredstva 50-60 ml/ha. Miješanje: VANTEX se smije miješati s većinom fungicida koji se koriste u navedenim kulturama. Za detaljnije informacije vezano za miješanje dobro proučite uputu sredstva s kojim se miješa i kontaktirajte uvoznika ili zastupnika.   VANTEX - Pakiranje: 5 ml, 50 ml i 1 L VANTEX je razvrstan u III grupu otrova.

 

Karenca: 14 dana za šećernu repu i kupusnjače glavatice; 21 dan za ostale kupusnjače i vinovu lozu; 35 dana za žitarice i 42 dana za uljanu repicu. Karenca za agrume je 21 dan, a za ostale voćke iznosi 14  dana.