top of page

Važnost pojedinih mikroelemenata u biljkama

Bor ( B )

Primarna funkcija bora vezana je uz formiranje stanične stjenke, transport šećera u biljci. Vrlo je važan kod cvatnje i oplodnje jer utječe na klijavost polena. Kod nedostatka bora proizvodnja sjemenki i zrna vrlo je reducirana, plodovi su deformirani uslijed nepravilne oplodnje, listovi žute, u repi izaziva trulež srca, u kupusnjačama šuplju stabljiku i sl.

Nedostatak bora čest je na kiselim tlima, pjeskovitim tlima i na tlima sa malom količinom organske tvari, a posebno u uvjetima sušnog perioda kada je aktivnost korijena smanjena. Bor je vrlo mobilan u tlu pa se iz tla može izgubiti ispiranjem.

 

Bakar ( Cu )

 

Primarna funkcija bakra vezana je uz proizvodnju lignina koji daje čvrstoću stabljici pa su stabljike 7 – 10%  deblje, a time je povećana i otpornost na polijeganje. Bakar je neophodan u metabolizmu ugljikohidrata i dušika pa biljke stvaraju više šećera i proteina, pozitivno utječe na fotosintezu i na bolju oplodnju, te povećava otpornost biljaka na sušu. Kod nedostatka bakra biljke zaostaju u razvoju, uzrokuje polijeganje, slabiju oplodnju, frkanje i žućenje mladih žitarica u fazi busanja, blijedozeleno lišće koje lako opada.

Nedostatak bakra je čest na organskim tlima i na pjeskovitim tlima sa malo organske tvari.

 

Željezo ( Fe)

 

Primarna funkcija željeza vezana je uz sintezu klorofila i lignina, redukciji nitrata, fiksaciji dušika i sastavni je dio mnogih enzima. Kod nedostatka željeza  dolazi do žućenja lišća zbog niske količine klorofila koje se najprije uočava na mladom lišću. Uslijed jakog nedostatka željeza lišće može potpuno izgubiti zelenu boju, posmeđiti i na kraju otpasti. Nedostatak željeza je čest na vapnenim tlima, kiselim tlima i pjeskovitim tlima sa malo organske tvari. Loše aerirana i zbijena tla loše utječu na usvajanje željeza kao i smanjivanje pH vrijednosti tla. Ioni fosfora, mangana i cinka također smanjuju usvajanje željeza jer su antagonisti.

 

Mangan ( Mn )

 

Primarna funkcija mangana vezana je uz fotosintezu jer je neophodan za sintezu klorofila, sudjeluje u metabolizmu dušika i ostalim metabolitičkim procesima, povećava otpornost na bolesti, povećava čvrstoću biljke i otpornost na polijeganje. Kod nedostatka mangana dolazi do međužilne kloroze, pojavljuju se smeđe nekrotične pjege i lišće počinje otpadati, biljke venu. Na pšenici se pojavljuju bijelo-sive točkice na lišću. Nedostatak mangana čest je na organskim tlima sa visokim pH, na pjeskovitim tlima siromašnim sa organskom tvari i na kalciziranim tlima. Usvajanje mangana raste sa smanjenjem pH vrijednosti tla, a otežano usvajanje javlja se na tlima koja imaju visoke količine željeza.

Molibden ( Mo )

 

Primarna funkcija molibdena vezana je uz iskorištavanje dušika u biljci  ( pretvorba  iz nitrata u nitrite ) čime direktno utječe na kvalitetu i prinos, zatim na rad enzima pri procesu fiksacije dušika,  u metabolizmu dušika i sumpora, sintezi proteina. Molibden ima poseban utjecaj na formiranje polena. Kod nedostatka molibdena dolazi do reduciranja broja sjemenki i plodova, deformacije lista, međužilna pjegavost i kloroza na starijem lišću. Nedostatak molibdena čest je na kiselim i pjeskovitim tlima u vlažnim uvjetima. Usvajanje molibdena raste sa povećanjem pH vrijednosti tla.

 

Cink ( Zn )

 

Primarna funkcija cinka vezana je uz to što je on sastavni dio mnogih enzima koji sudjeluju u produkciji energije, sintezi proteina i regulaciji rasta stoga je važan za fotosintezu i pretvorbu dušika u biljci, te za rast biljaka. Kod nedostatka cinka dolazi do međužilne kloroze lišća, listovi ostaju sitni, a mlađe lišće poprima oblik rozete. Nedostatak cinka čest je na pjeskovitim tlima sa malom količinom organske tvari i na organskim tlima, a može se javiti  za vrijeme suše u proljeće. Usvajanje cinka povećava se smanjivanjem pH vrijednosti tla, a usvajanje mu smanjuje kada je u tlu veća količina fosfora i željeza.

 

Klor ( Cl )

 

Primarna funkcija klora vezana je uz otvaranje stoma i održavanje ravnoteže u biljci tijekom različitih procesa, indirektno utječe na rast biljke regulirajući gubitak vode u biljci. Biljke ga sadrže u velikim količinama, lako je pokretan u tlu i ne sudjeluje u građi organske tvari. Najveći je sadržaj klora u listu. Kod nedostatka klora pojavljuje se klonulost i ograničeni razvoj postranog korijenja. Nedostatak klora može se pojaviti na pjeskovitim tlima sa mnogo oborina ili na tlima koja su nastala od matičnog supstrata koji je siromašan na kloru.

 

Sumpor ( S )

 

Primarna funkcija sumpora vezana je uz to što je važan za usvajanje dušika jer je u sinergiji sa njime. Važan je za sintezu nekih enzima i proteina. Smatra se da sumpor ima važnu ulogu u otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i suši. Sumpor je kao biljno hranjivo izuzetno važan u formiranju endosperma žitarica koji ima značajan utjecaj na prinos i kvalitetu žitarica i sadržaj ulja u uljaricama (uljane repice, uljnih bundeva, suncokreta). U proizvodnji povrća najviše sumpora zahtjevaju kupus, cvjetača i luk. Poboljšava kvalitetu brašna.  Kod nedostatka sumpora pojavljuje se svijetlozelena boja biljaka i klorotične mrlje.

+kultura koja ima potrebu za nekim hranjivom ++kultura koja ima izrazitu potrebu za nekim hranjivom

 

Izgled pojedinih kultura kod nedostatka hranjiva – fiziološke bolesti

bottom of page